تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
06
مارس

فستیوال صنعت پلاستیک و پلیمر به منظور ارائه و تجاری سازی نوآوری های پایین دستی پتروشیمی

فستیوال صنعت پلاستیک و پلیمر فستیوال صنعت پلاستیک و پلیمر به منظور ارائه و تجاری سازی نوآوری های پایین دستی پتروشیمی با حضور سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صنعتگران مرتبط در اواخر بهمن ماه هر سال برگزار می شود. در هر…
مطالعه بیشتر