19
ژوئن

استفاده از کامپوزیت‌های پلیمری پایه پلی اتیلن جهت تولید صفحات محافظت در برابر اشعه ایکس

کامپوزیت‌های پلیمری / محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با استفاده از کامپوزیت‌های پلیمری موفق به ساخت صفحات پلیمری و ابداع روشی نوین برای محافظت از بدن در مقابل اشعه ایکس شدند. دکتر مرشدیان، مجری این طرح گفت: اشعه‌های با…
مطالعه بیشتر