تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
13
فوریه

در تکنولوژی آب و آبیاری قطره ایی مشکلی نداریم/مشکل در مدیریت است

آنچه تنش آبی را در کشور به وجود آورده در واقع ضعف در مدیریت آب کشور است اگر نه به لحاظ صنعتی مهمترین روش جلرگیوری از هدر رفت آب بکارگیری از سیستم قطره ای است و طی ده های گذشته…
مطالعه بیشتر