13
مه

صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران رکورد زد!

صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران درسال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰.۳۹ میلیون تن بوده است دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به ثبت یک رکورد جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران درسال ۱۳۹۵، اعلام کرد: سال…
مطالعه بیشتر