تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
07
فوریه

آبرسانی / تاریخچه / انواع شبکه آب رسانی / تعریف یک شبکه آبرسانی / مقاله آبرسانی

آبرسانی / تاریخچه اولین شبکه های آبرسانی اولین ملتها به تقلید از طبیعت با استفاده از کندن زمین به صورت کانال شروع به آبرسانی نمودند. قنات یا کاریز از شیوه های بسیار قدیمی در آبرسانی است که هنوز در ایران…
مطالعه بیشتر