04
مارس

ساعت کامپوزیتی گرافنی ! سبکترین ساعت میکانیکی جهان تولید شد

ساعت کامپوزیتی گرافنی, سبکترین ساعت میکانیکی جهان به نقل از ایرنا، این ساعت از کامپوزیت گرافنی ساخته شده و ماحصل همکاری مشترک میان دانشگاه منچستر و شرکت ریچارد مایل و مک‌لارن فرمول ۱ است، طرح ظاهری این ساعت، از خودرو…
مطالعه بیشتر