10
مه

استاندارد فراورده های پلیمری | سازمان ملی استاندارد تعرفه جدید آزمون محصولات پلیمری را اعلام کرد

سازمان ملی استاندارد تعرفه جدید آزمون فراورده های پلیمری اعلام کرد. جدول زیر : تعرفه جدید آزمون محصولات پلیمری / سازمان ملی استاندارد / استاندارد ملی ایران برای فراورده های شیمیایی و پلیمر / تعرفه جدید محصولات پلاستیکی خانه شما…
مطالعه بیشتر