21
آوریل

رنگ آمیزی مسجدالجواد تهران با رنگ‌های هوشمند تصفیه کننده هوا

رنگ‌های هوشمند تصفیه کننده هوا و رنگ آمیزی بنای منحصر به‌فرد مسجد الجواد (ع) تهران با این رنگ تصفیه کننده هوا . این بنای ارزشمند در یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوای تهران، میدان هفت تیر واقع شده‌است که از…
مطالعه بیشتر