10
دسامبر

جوشکاری پلاستیک / جوش پلی اتیلن / جوشکاری پلیمر

جوشکاری پلاستیک با ابزارهای داغ با استفاده از یک منبع حرارتی (مثل هیتری با نوارهای الکتریکی ، صفحات داغ ،میله های حلقه ای شکل یا هویه), در این روش قطعات پلاستیکی را تا دمای ذوبشان گرم میکنند . بعد قطعات…
مطالعه بیشتر