01
آوریل

غشاهای پلیمری چه هستند و چه کاربردهایی دارند؟

غشاهای پلیمری ( Polymer membrane ) , غشاها با توجه به گستره وسیع ساختاری، می‌توانند در انواع فرآیندهای جداسازی و خالص سازی به کار گرفته شوند. در این زمینه می‌توان به موضوعاتی مانند جداسازی مخلوط گازها و بخارات، مایعات امتزاج پذیر،…
مطالعه بیشتر