11
ژانویه

خط تولید روتیشنال یا تولید ظروف میان تهی به روش دورانی ( مقاله)

بنام پروردگار بی همتا…   مقدمه: -کشور اسلامیمان ایران که سرشار از ذخایر انرژی  و همچنین معدنی در حوزهای مختلف میباشد و با کمال افتخار یکی از معدود کشورهای جهان میباشد که آنگونه که طبیعتی الوان دارد،تقریباً هر نوع ذخیره…
مطالعه بیشتر