20
مه

باکتری‌‌های پلاستیک خوار راه حلی برای معضل تجزیه ضایعات پلاستیکی

پلاستیک خوب یا بد جز جدا نشدنی زندگی بشری, با مزایا و البته معضلات فراوان و انسانی که میکوشد تا حالا که نمیتواند پلاستیک را از زندگی خود حذف کند ,دست کم با این سبک زندگی با پلاستیک ها خود…
مطالعه بیشتر