30
مارس

پروپیلن چیست ؟ تعریف | تکنولوژی‌های تولید | عرضه و تقاضا + تصویر

پروپیلن Propene از برش‌های سبک نفتی به راحتی بدست می‌آید. این ترکیب را می‌توان از کراکینگ پروپان با برشهای سنگینتر (توسط بخار) تهیه کرد. اتیلن و پروپیلن در شمار اصلی‌ترین محصولات پایه پتروشیمی قرار می‌گیرند که ارزش افزوده‌ای بیش از مواد…
مطالعه بیشتر