تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
23
مارس

ستاد ویژه توسعه فناورى نانو | اهداف | فعالیت ها | اسناد سند راهبرد آینده

ستاد ویژه توسعه فناورى نانو در سال ۱۳۸۲، با شناسایی فناورى‌نانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملى , به منظور پیگیری توسعه این فناوری در کشور تشکیل شد. دیدگاه ستاد برای توسعه فناوری ‌نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشور…
مطالعه بیشتر