تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
10
مارس

۶ راه کار توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی

“اگر تقاضای نهایی بخش صنایع پایین دست پتروشیمی ۱ درصد افزایش یابد، تولید کل اقتصاد ۰۴/۰ افزایش می یابد” ایران با نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه و دارای ۹ درصد ذخیره نفتی و ۱۸ درصد…
مطالعه بیشتر