تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
13
فوریه

تقویت بنا با کامپوزیت / مزایا و موانع / از نگاه مهندس موسوی از اعضای مؤسسه کامپوزیت ایران

تقویت بنا با کامپوزیت / مزایا و موانع ( دیدگاه مهندس موسوی) تقویت بنا با کامپوزیت ، از کاربردهای نو و مهم این مواد در صنعت ساختمان است که توجه به آن برای کشورهای زلزله­ خیز از جمله ایران اهمیتی…
مطالعه بیشتر