17
آوریل

باکتری‌ها در برابر نانوذرات نقره مقاوم می‌شوند | هشدار محققان دانشگاه سیدنی

نانوذرات نقره می‌تواند منجر به ایجاد رفتار مقاومتی در باکتری‌ها می شوند, این مطلب را یک تیم تحقیقاتی در استرالیا اعلام کرد. این گروه پیشنهاد کرد که پاسخ باکتری‌ها به نانوذرات نقره باید با استفاده از یک راهبرد نظارتی رصد…
مطالعه بیشتر