21
مه

این هنرمند امریکای با هزاران بطری پلاستیکی بازیافت شده،تصویر خود را ساخته!

این هنرمند امریکای با کنار هم قرار دادن هزاران بطری پلاستیکی بازیافت شده، تصویر خود را ساخته است. Mary Ellen که خود را یک هنرمند سیاسی می داند با این کار سعی دارد مردم را مجاب کند تا به اشیاء…
مطالعه بیشتر