27
مارس

روشهای بازیافت پلی اتیلن ترفتالات یا پت (PET) | بازیافت مکانیکی | بازیافت فیزیکی | بازیافت شیمیایی | متانولیز | گلیکولیز

روشهای بازیافت پلی اتیلن ترفتالات : پلاستیک هابه طور کلی موادی با مقاومت بالا هستند که با اسید، باز و مواد شیمیایی معمول به سختی واکنش می دهند. این مواد کاملاً در برابر میکرو ارگانیزمها مقاوم بوده و در نتیجه…
مطالعه بیشتر