14
اکتبر

قیمت روز مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۲ مهرماه ۹۶

قیمت روز مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۲ مهرماه   عنوان قیمت  LLD209امیر کبیر ۵۱,۴۰۰ ریال  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۵۳,۲۰۰ ریال  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۵۳,۸۰۰ ریال  ۲۴۲۰H امیر کبیر ۵۲,۸۰۰ ریال  بادی ۰۰۳۵ ۴۸,۷۰۰ ریال  تزریقی…
مطالعه بیشتر