03
آوریل

ای بی اس بازیافتی ۱۰۰% با دوام و مستحکم توسط شرکت Axion Polymers تولید شد.

ای بی اس بازیافتی تولید شده توسط شرکت Axion Polymers  صددرصد با دوام و مستحکم  مناسب برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی مخصوصا در بخش‌های ساخت و ساز و خودرو می‌باشد و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد شد. مزایای این گرید جدید…
مطالعه بیشتر