12
آوریل

طرح سرباز فناور در پارک‌های علم و فناوری اجرایی میشود

پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان میزبان سرباز فناور ها , مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، از ارائه طرح سرباز فناور خبر داد و گفت: در این طرح افراد متخصص در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم…
مطالعه بیشتر