15
آوریل

نانوذرات برای الگودهی روی سطح پلیمرها توسط شرکت لاستیک‌سازی Goodyear مورد استفاده قرار میگیرند

نانوذرات برای الگودهی روی سطح پلیمرها توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت لاستیک‌سازی گودیر (Goodyear) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش در نهایت منجر به تولید نانوکامپوزیت‌هایی با خواص جدید می‌شود. الامگیر کریم از شرکت لاستیک‌سازی گودیر (Goodyear) معتقد است که…
مطالعه بیشتر