انعکاس فعالیت های شرکت پلی اتیلن
17
ژانویه

انعکاس فعالیت های شرکت پلی اتیلن نوین در مرجع پلیمر در بازار ایران

انعکاس فعالیت های شرکت پلی اتیلن نوین در مرجع پلیمر در بازار ایران مرجع پلیمر در بازار ایران (polympart.com) در مصاحبه با مهندس امید گودرزی فرد مسئول فروش شرکت پلی اتیلن نوین در مورد ابعاد متنوع فعالیت شرکت از جمله…
مطالعه بیشتر