17
آوریل

دست اندازهای صادرات پایین‌دستی پتروشیمی

قیمت مواد اولیه، مقدار تحویل مواد مورد نیاز، نحوه تحویل و… همگی از جمله موضوعاتی هستند که فعالان پایین‌دستی صنعت پتروشیمی معتقدند باید به نوعی در رابطه با آنها بازبینی و بازتعریف صورت گرفته و رابطه جدید بین صنایع پایین‌دست…
مطالعه بیشتر