04
آوریل

امتزاج چیست؟ به چه موادی غیر امتزاجی میگویند؟

امتزاج اختلاط یک‌دست دو سیال با هر نسبت دلخواه است بطوری که هیچگونه مرز مشخصی بین دو سیال مشاهده نشود. چنانچه دو سیال در تمام نسبت‌های اختلاطی یکسان نباشند، آنها را غیر امتزاجی می‌نامند( این تعریف بیشتر در مهندسی پلیمر…
مطالعه بیشتر