16
ژوئن

تولید چمن مصنوعی بر پایه پلی اتیلن زیستی

شرکت SYNLawn از محصول پلی اتیلنی پایه زیستی جدید خود رونمایی کرد. این محصول تجدید پذیر و دوستدار محیط زیست می‌باشد و از نیشکر برزیلی ساخته می‌شود و تحت شرایط کنترل شده‌ی زیست محیطی، اجتماعی و صنعتی در دنیا رشد…
مطالعه بیشتر