25
مه

راه اندازی چهارمین مجتمع تولید پلی اتیلن صداره در عربستان

تولید پلی اتیلن در شرکت پتروشیمی صداره کمیکال عربستان شرکت پتروشیمی صداره کمیکال عربستان از راه اندازی چهارمین و آخرین واحد تولید پلی اتیلن خود خبر داد. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﯿﭙﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺯﺍﻭﯾﺎ ، مجتمع تولید پلی…
مطالعه بیشتر