23
مه

توسعه مستربچ سفید برای اکستروژن پوششی پلیمرها

مستربچ یا افزودنی پلیمری سفید جدید توسعه یافته با نام تجاری ME800047 برای کاربردهای اکستروژن پوششی توسط شرکت Tosaf توسعه یافته است. افزودنی پلیمری هنگامی که در دماهای بالا تحت فرآیند قرار می‌گیرد پایداری حرارتی آن افزایش می‌یابد و به…
مطالعه بیشتر