04
آوریل

پلیمرهای شبکه ایی چیست؟ کاربردها و خواص

پلیمرهای شبکه ایی : در این نوع پلیمرها دو یا چندین زنجیر به صورت اتصالات عرضی به هم متصل شده‌اند. با یک درجه کم از شبکه‌ای شدن، یک شبکه شل از پلیمرهای شبکه ایی که اساس دو بعدی دارد، بدست می‌آید.…
مطالعه بیشتر