09
مه

استفاده از نانوذرات پلاستیک در رادیودرمانی

مؤسسه ERESA با همکاری مؤسسه فناوری پلاستیک اسپانیا قرار است در قالب یک پروژه ملی اقدام به توسعه نانوذرات پلاستیک کنند تا از آن برای بهبود روش رادیودرمانی سرطان پرستات استفاده شود. حمایت مالی این پروژه توسط وزارت اقتصاد و…
مطالعه بیشتر