شماره تماس : 02155659631 | همراه : 09125987671

نانوذرات پلیمری گامی به سوی آینده نانوپزشکی

نانوذرات پلیمری گامی به سوی آینده نانوپزشکی : از پرکاربردترین نانومواد مورد استفاده در نانوپزشکی می‌توان به نانوذرات پلیمری (NPs) اشاره نمود. این نوع نانوذرات با دارا بودن خواص متنوع، گامی به سوی آینده‌ای روشن برای بهبود کیفیت درمان با استفاده از روش‌های نوین نانوپزشکی، ترسیم می‌نمایند. در سال‌های اخیر، محققان به بررسی و مطالعه علمی فاکتورهای مختلفی همچون اندازه ذرات، مورفولوژی نانوذرات پلیمری، انتخاب نوع ماده و تکنیک‌های سنتز و بهینه‌سازی نانومواد جهت ارائه نانوسیستم ایده‌آل برای دارورسانی هدفمند و موثرتر، پرداخته‌اند. نانوذرات پلیمری در تکنیک‌های مختلف درمانی همچون رهایش هدفمند دارو، واکسن‌ها، مهندسی بافت، روش‌های مختلف تصویربرداری به‌کار گرفته می‌شوند. تحقیقات علمی در حد مرز دانش راجع به بکارگیری نانوذرات پلیمری در زمینه بیماری‌های سرطان، اختلالات نوروژنیک و بیماری‌های قلبی عروقی در سطح بین‌المللی در حال انجام است.

مقدمه

خواص متنوع نانوذرات پلیمری امکان ارائه راه حل‌های قابل درک و اطمینان بخش برای چالش‌های درمانی، تشخیصی، پیش‌گیرانه و بیولوژیک در زمینه تحقیقات نانوپزشکی را به‌وجود آورده ‌است. با این حال، چالش‌های سیستم فیزیولوژیک بسیار پیچیده است.

سلولها پاسخ‌های متنوعی را در سطح نانومقیاس از خود نشان می‌دهند. درک برهمکنش نانومواد و ترکیبات بیولوژیکی و مطالعات نانوبیوتکنولوژیک بسیار ضروری و حائز اهمیت است. جهت درک ابعاد مختلف در این زمینه نیاز است که محققان آزمایشاتی از قبیل بررسی خواص نانومواد و ترکیبات زیستی، تجزیه و تحلیل سینتیک انتقال جرم، مدت زمان و نحوه پاک‌سازی از خون، تغییرات بیان ژن، تأثیر بر ساختار شیمیایی، بار سطحی، سیگنالینگ بیومولکولی و سمیت را انجام دهند. جهت مطالعه این نوع برهمکنش‌ها از لحاظ سمیت نانومواد، نیاز به طراحی مجموعه‌ای از آزمایشات کنترلی وجود دارد.

بر اساس تحقیقات دانکن و وینسنت “درمان‌های پلیمری” شامل، داروهای پلیمری، پلیمرهای عملگرا شده با پروتئینها و داروها، میسل‌های کوپلیمر با پیوندهای کووالانسی و وکتورهای چندگانه ویروسی و غیر ویروسی هستند. پلیمرها به دلیل تنوع در روش‌های مختلف عملگرا نمودن، روش‌های متنوع سنتز ماکرومولکولی و تنوع پلیمری کاربردهای گسترده‌ای در برنامه‌های درمانی پیدا کرده‌اند.

اولین دسته‌ی نانوذرات پلیمری که در نانوپزشکی مورد استفاده قرار گرفتند، نانوذرات غیر زیست تخریب پذیری مانند پلی متیل متاکریلات (PMMA) ، پلی اکریل آمید، پلی استایرن و پلی اکریلات‌ها بودند. سیستم‌های رهایشی مبتنی بر نانوذرات غیر زیست تخریب‌پذیر طوری طراحی شده بودند که به صورت سریع و موثر از طریق دفع مدفوع یا ادرار از جریان خون حذف شوند زیرا که این نوع نانوذرات پلیمری به آسانی تجزیه نمی‌شوند و تجمع آن‌ها در بافت‌های بدن باعث ایجاد سمیت می‌شود. ذرات پلیمری غیر زیست تخریب‌پذیر در جنبه‌های مختلف نانوپزشکی از جمله رهایش هدفمند دارو، پانسمان‌های بهبود زخم و پوشش‌های پزشکی ضد میکروبی کاربرد دارند. مسمومیت مزمن و واکنش‌های التهابی از جمله عوارض جانبی استفاده از مواد غیر زیست تخریب‌پذیر هستند. همین عوارض جانبی باعث شروع تحقیقات بر روی گزینه‌های جایگزین همچون مواد زیست سازگار با قابلیت تخریب پذیری شده است. مواد پلیمری زیست سازگار به علت سمیت کمتر و توانمندی در ایجاد الگوی اختصاصی رهایش دارو و افزایش زیست سازگاری به عنوان جایگزین مناسبی برای مواد پلیمری غیر زیست تخریب‌پذیر در زمینه نانوپزشکی مطرح شدند. پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر عبارتند از؛ پلیمرهای سینتیکی و پلیمرهای طبیعی. از پلیمرهای سینتیکی می‌توان به پلی (لاکتید) (PLA) ، پلی (لاکتید کگلی کولید) کوپلیمرهای (PLGA) ، پلی کربنات PCL) ) و پلی (اسیدهای آمینه) اشاره نمود و پلیمرهای طبیعی مانند کیتوزان، آلژینات، ژلاتین و آلبومین هستند.

از ویژگی‌های نانومواد مورد استفاده در نانوپزشکی می‌توان به افزایش نفوذ پذیری سلول، افزایش بازدهی رهایش هدفمند دارو، کاهش مقدار دوز و تعدد مصرف و بهبود اثربخشی عوامل دارویی نام برد. علاوه‌بر این، فناوری نانو، توانایی تلفیق چند عامل درمانی، کنترل و رهایش هدفمند دارو را فراهم می‌کند. با جمع‌بندی نتایج تحقیقات در مورد روابط بین خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد و توابع بیولوژیکی محیط اطراف، پتانسیل بالای نانوذرات پلیمریک بهتر قابل درک می‌شود.

 

نانوپزشکی
‌‌‌‌ تحقیقات کنونی برای‌شناسایی “نانوسیستم‌های ایده‌ال” به بررسی خواص ساختاری فیزیکی و شیمیایی و برهمکنش بیولوژیکی می‌پردازند. به طور کلی، هندسه ساختار، روند ساخت نانوناقل و مواد انتخاب شده به عنوان ناقل ملاحظات مشابهی هستند که در این زمینه تحقیقاتی در نظر گرفته می‌شوند. انتقال پیام در سلولها و جذب ذرات به شدت تحت تأثیر این پارامترها قرار دارند. پاسخ‌های سلولی و در نهایت تغییرات در فنوتیپ وابسته به تماس این نانوناقلها و تعاملات پروتئین با لیگاند و گیرنده‌های سلولی است. تمام این پاسخ‌های سلولی به ترکیب شیمیایی و نحوه زیست عمل گرا نمودن نانوذرات بستگی دارد. به علاوه پارامترهای مرتبط با سلول شامل غشای سلولی و پروتئین‌های غشایی، ماتریس خارج سلولی و مورفولوژی سلول‌های هدف به عنوان مثال، سلول‌های اندوتلیال اسپیندل که در غشای پایه رشد کرده اند، هدف متفاوتی نسبت به بافت همبند متشکل از فیبروبلاست‌های احاطه شده به‌وسیله‌ی ماتریکس خارج سلول، هستند.

در مقاله مروری که به‌وسیله‌ی آلبانز و همکاران منتشر شده است، سیر تکاملی سیستم‌های مبتنی بر نانوذرات برای کاربرد‌های زیست پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است در این مقاله از این عرصه تحقیقاتی به عنوان دانشی جدید حاصل از فرآیندهای نوآورانه و طراحی‌های نوین یاد شده است.

در مورد نسل اول نانوذرات می‌توان به زیست سازگاری و سمیت نانومواد بر اساس نوع طراحی اشاره کرد؛ نسل دوم به بررسی بهینه‌سازی شیمی سطح، افزایش پایداری سامانه نهایی و هدفمندسازی بیشتر پرداختند. نانوذرات نسل سوم به گسترش نانومواد هوشمند و پویا با طراحی و توسعه سیستم‌های پاسخگو محیطی برای بهبود مکانیزم‌های هدفمند‌سازی و توانایی‌های درمانی پرداخته‌اند. شکل ۱ جدول زمانی سیر تکاملی نانوذرات بر اساس پارامترهای تغییرات فیزیکی، ساختاری و بیولوژیکی برای سیستم‌های رهایش هدفمند دارو را نشان می‌دهد.

 

اندازه ذرات و ژئومتری
شکل نانوساختار، نسبت ابعاد و اندازه ذرات به طور مستقیم بر جذب سلولی، خواص فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک به عنوان مثال زمان حضور در جریان خون، زمان پاکسازی و حذف از خون، و نحوه تمایز فرا سلولی نانوذرات، تأثیر می‌گذارد.

حفظ یکنواختی در ساختار و اندازه ذرات و ژئومتری از جمله دیگر چالش‌های تولید نانوداروها در مقیاس تجاری است. ژئومتری و تأثیرات اندازه بر روی فرم‌گیری پروتئین کرونا در بدو ورود نانوذرات به سیستم بیولوژیک، تأثیر بسزایی دارد.

پروتئین کرونا
هنگامی که یک سیستم بیولوژیک در معرض نانوذرات قرار می‌گیرد یک سری برهمکنش‌های نانوذره پروتئنن صورت می‌گیرد و جذب سلولی رخ می‌دهد. سطح نانوذرات می‌تواند نقش یک داربست برای اتصال لیگاندها یا پروتئین‌ها را بازی کند که در نهایت به شکل‌گیری آنچه که “کرونا” نانوذرات-پروتئین نامیده می‌شود، ختم می‌شود. نل و همکاران برهمکنش نانوبیو را به عنوان “تعاملات فیزیکی و شیمیایی پویا، سینتیک و مبادلات ترمودینامیکی بین سطوح نانومواد و سطوح مایعات بیولوژیکی” توصیف می‌کنند. این لایه پروتئینی دور نانوذرات به عنوان”هویت بیولوژیک” که مسئول اصلی برهمکنش با سلول‌های زنده است، عمل می‌کند. متاسفانه اطلاعات کمی راجع به پروتئین کرونا و پروتئین‌های دخیل در شکل‌گیری آن وجود دارد. جذب سلولی احتمالا باعث ایجاد تغییرات بر روی کنفورماسیون پروتئینها، فعل و انفعالات غشا، پدیده انتقال، تجمع و سیگنالینگ در سلولها می‌گردد. پروتئین کرونا منجر به تغییر در خواص سطحی می‌شود، اساسا یک ماده جدید با خواص مختلف بیولوژیک با توجه به پروتئین‌های جذب شده ایجاد می‌گردد. مکانیزم پروتئین کرونا به صورت کامل مشخص نیست و نمی‌توان به صورت قطعی مطرح نمود که هنگامی که نانوذره به سلول می‌رسد پروتئین کرونا تغییر پیدا می‌کند و یا ساختار و کنفورماسیون پروتئینها دستخوش تغییرات می‌شوند و یا غشای سلولی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و یا پدیده ناشناخته دیگری اتفاق می‌افتد.

اندازه ذرات
اندازه ذرات می‌تواند به وسیله چندین فاکتور مختلف مانند نوع پلیمر، سورفکتانت و غلظت و پارامترهای مختلف روش سنتز مانند نوع متد، قطر نازل، سرعت جریان، آغازگر انتخابی، مونومر انتخابی، پلیمریزاسیون و نوع امولسیون تحت تأثیر قرار بگیرد. طبق تحقیقات انجام شده، فرآیند سیگنالینگ و فرآیند نقل و انتقال برون سلولی در مقیاس نانو صورت می‌پذیرد. علاوه‌بر این، کارآیی رهایش، هدفمندسازی، نرخ تخریب و تجزیه، سمیت، تنفس و سازوکار جذب سلولی همگی با اندازه ذرات ارتباط مستقیم دارند.

تعاملات غشاء سلولی با نانوذرات بر نحوه جذب نانوذرات به‌وسیله‌ی سلول تأثیرگذار است و در دو مرحله متوالی تعریف می‌شود؛ مرحله اول فرایند اتصال ذره به غشای سلولی و در مرحله دوم فرایندهای درون سلولی اتفاق می‌افتد. اندازه نانوذرات به طور قابل توجهی بر نحوه فرآیند اتصال و تعاملات درون سلولی موثر است. در تحقیقات علمی که پیشتر به‌وسیله‌ی وین و فنگ برای آنالیز سایز و پوشش‌دهی سطح نانوذرات پلیمری (مانند پلی وینیل الکل و ویتأمین E TPGS) بر کارآیی جذب سلولها جهت شیمی درمانی برای داروهای خوراکی انجام شده بود، اندازه موثر نانوذرات برای جذب به‌وسیله‌ی سلول‌های Caco-2 (لاین سلولی کارسینومای کلون) بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نانومتر گزارش شد. نانوذرات کوچکتر معمولا کارایی جذب سلولی بالاتری دارند اندازه ۵۰ نانومتر به عنوان حد آستانه جذب سلولی تعریف شده است.

اخیرا هی و همکاران تأثیرات تغییرات اندازه و بار سطحی نانوذرات پلیمری بر روی جذب به‌وسیله‌ی سلول‌های سرطانی را به صورت همزمان مورد بررسی قرار دادند. پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با مشتقات کیتوزان برای تعیین اثرات جذب سلولی بر روی سلول‌های فاگوسیتیک و غیرفاگوسیتیک و بررسی توزیع بیولوژیک آنها، به‌وسیله‌ی این دانشمندان انجام شد. برای ماکروفاژها (به عنوان مثال، سلول‌های فاگوسیتیک) ، این محققان نتیجه گرفتند که بار سطحی بالا برای جذب سلولی نانوذرات بزرگتر تأثیر بسزایی دارد. زیرا که در مورد جذب سلولی نانوذرات پلیمری بزرگتر به‌وسیله‌ی سلول‌های غیر فاگوسیتیک نیاز به صرف انرژی بیشتر بوده و با بزرگ‌ترشدن اندازه نانوذره میزان جذب سلولی نیز کاهش پیدا می‌کند. کات آف جذب نانوذرات با سازوکار اندوسیتوز غیر اختصاصی برای نانوذرات پلیمری ۱۵۰ نانومتر تعیین شده است.

کانکارلی و فنگ به بررسی اندازه نانوذرات پلی استایرنی در محدوده اندازه ۲۵ تا ۵۰۰ نانومتر جهت دارورسانی و عبور از سد خونی مغزی (BBB) پرداختند. نانوذرات با اندازه کوچکتر از ۲۰۰ نانومتر به وسیله لاین‌های سلولی Caco2 و Madin-Darby جذب می‌شوند. بالاترین کارایی جذب در مورد نانوذرات با اندازه ۱۰۰ نانومتر گزارش شده است و نانوذرات با اندازه ۵۰۰ نانومتر با درصد بسیار کم جذب شدند. نانوذرات کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر به وسیله سیستم (RES) پاکسازی می‌شوند که باعث کاهش کارآیی جذب سلولی و کاهش مدت زمان ماندگاری در گردش خون می‌گردد. به علاوه نانوذرات کوچکتر دارای انرژی سطحی کمتری هستند و حداقل انرژی مورد نیاز برای اتصال و فرآیند اندوسیتوز را فراهم نمی‌کنند. نوع فرآیند جذب سلولی ارتباط مستقیم با اندازه نانوذرات دارد. مقالات منتشر شده به‌وسیله‌ی محققان مختلف پیشنهاد می‌کنند که نانوذرات کوچکتر با استفاده از گیرنده‌های سلولی جذب می‌شوند و نانوذرات بزرگتر با سازوکار فاگوسیتوز جذب می‌شوند. در میان مقالات علمی متنوعی که تا کنون گزارش شده‌اند اندازه ایده‌آل نانوذرات در مقادیر بسیار متفاوتی گزارش شده‌اند. تحقیقات متنوعی بر روی گزارش‌ها علمی متعددی، نتایج متضادی را بر اساس نوع سلول انتخاب شده، خواص نانوذرات و خواص سطحی، مقادیر متفاوت شاخص پراکندگی و غیره را ارائه کرده است. پیدا کردن راه حلی مناسب برای چالش اندازه مناسب نانوذرات به علت پیچیدگی‌های زیاد برهمکنش نانوبیولوژیک بسیار سخت است. بنابراین، تعیین اندازه بهینه نانوذرات برای کاربردهای خاص دشوار است. جمع‌بندی مربوط به اندازه مناسب نانوذرات برای برخی کاربردهای اختصاصی نانوذرات بر اساس مطالعات علمی که تا کنون گزارش شده است، در جدول ۱ ذکر شده است.

 

 

ژئومتری ذرات
شکل و مورفولوژی نانوذرات بر روی جذب و انتقال نانوذرات در سیستم فیزیولوژیک تأثیر بسزایی دارد. بیشترین تحقیقات بر روی نانوذرات کروی شکل به دلیل مزایای متعدد، صورت گرفته است. این مزایا در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛ پلت فرم قابل تغییر و منعطف برای سنتز، نسبت سطح به حجم بالا، شکل و اندازه، و خواص منحصربه‌فرد نوری. شکل ۳ ویژگی‌های نانوذرات پلیمری را بر اساس اندازه و مورفولوژی نشان می‌دهد. این خواص در اتخاذ راهبردهای متناسب با توسعه و طراحی نانوسیستم درمانی ایده‌ال در نظر گرفته می‌شوند.

همچنین در نانوپزشکی از نانوساختارهای پلیمری نامتقارن و غیرکروی به عنوان راهکاری برای غلبه بر چالش‌های سیستم‌های پیچیده بیولوژیکی بهره گرفته می‌شود. تنظیم ویژگی‌های هندسی نانوذرات امکان تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات را فراهم می‌کند.

نانوذرات با شکل انیزوتروپیک دارای برهمکنش‌های انحصاری با سیستم‌ فیزیولوژیک هستند از لحاظ چسبندگی، نقل و انتقال، رهایش هدفمند دارو، زمان گردش و تحرک شکل انیزوتروپیک نانوذرات دارای مزایای فراوانی جهت کاربردهای متنوع نانوپزشکی است. از جمله این موارد کاربردی می‌توان به کاربرد در نانوزیست حسگرها، خودآرایی، مهندسی بافت، مهندسی سیستم ایمنی و رهایش هدفمند دارو اشاره نمود.

در یک مقاله مروری که به‌وسیله‌ی تائو و همکاران چاپ شده است به بررسی نانومورفولوژی‌های متنوع ایجاد شده بر اساس روش‌های مختلف تولید بالا به پایین مانند روش‌های قالب‌زنی مولکولی، کشش ذرات پلی استایرن، S-step لیتوگرافی پلی اتیلن گلیکول دی‌اکریلات و چاپ الکترونیکی الکترومغناطیس پرداخته شده است. این مورفولوژی منحصربه‌فرد سطوح پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که بر اساس افزایش پتانسیل بارگذاری لیگاندهای متنوع بر روی سطح نانوسامانه، توانایی کنترل بیشتر بر تحویل هدفمند را میسر می‌کند. با این حال، درک تعاملات سطحی سلول‌ها و نحوه برهمکنش نانوذرات انیزوتروپیک با سلول بسیار دشوار است در مورد زمینه نانوبیو نیز دشوار است زیرا ممکن است یک ذره با حالت‌های مختلف سلول منتقل شود. به عنوان مثال، یک ذره چند‌وجهی می‌تواند از چند وجه بسیار متفاوت با اندازه متفاوت با سلول برهمکنش داشته باشد و همین مورد به نوبه خود باعث ایجاد پاسخ‌های مختلف سلولی می‌شود.

در مطالعه‌ای که به‌وسیله‌ی گراتون و همکاران انجام پذیرفت، ذرات هیدروژل با ابعاد میکرومتری به شکل‌های مختلف ساخته شد. تأثیر مورفولوژی این نانوذرات بر اندوسیتوز و نقل و انتقالات بر لاین سلول انسانی اپیتلیال کارسینومای سرویکس (HeLa) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان جذب سلولی نانوذرات آنیزوتروپیک نسبت به نانوذرات متقارن سریعتر و بیشتر است.

همچنین در تحقیق دیگری که به‌وسیله‌ی میتاگوچی و همکاران انجام شد ذرات با نسبت طول به عرض بالاتر جهت مهار فعالیت فاگوسیتیک مد نطر قرار داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ذرات با انحنای کمتر پتانسیل اتصال لیگاند به نانوذره را پائین می‌آورد و همین موضوع باعث کاهش فعالیت فاگوسیتیک می‌گردد. این نتایج اطلاعات مفیدی را جهت طراحی سیستم‌های رهایش هدفمند دارو در آینده در اختیار قرار می‌دهد. تحقیقات انجام شده تا کنون پیشنهاد می‌دهند که برای هر کاربرد به‌خصوص نانوذرات پلیمری در جنبه‌های مختلف نانوپزشکی ژئومتری و اندازه مطلوب و ایده‌آلی وجود دارد.

 

 

فرآیند ساخت مواد
تکنیک‌های نوآورانه و پیشرفته ساخت نانومواد باعث بهبود کارآیی و خواص درمانی نانوسامانه‌های مبتنی بر نانوذرات پلیمری گردیده است. با این حال، ممکن است تکنیک‌های بهینه‌سازی به علت نوع ماده انتخاب شده و شرایط دمایی ویژه، حلال متناسب و پایداری آن در شرایط مختلف محدود شود. علاوه‌بر این، بر اساس پیش بینی خواص مدنظر نانوساختار نهایی اندازه ذرات، توزیع، کاربرد، مورفولوژی و غیره بر روی انتخاب تکنیک سنتز و روش بهینه‌سازی موثر هستند.

مواد مورد استفاده در نانوپزشکی را می‌توان به دو دسته مصنوعی و طبیعی تقسیم کرد. لو و همکاران لیستی از مواد مصنوعی مورد استفاده در نانوپزشکی را تهیه نمودند که شامل پلی اتیلن گلیکول (PEG) ، PLGA) ) ، (PVA) ، پلی وینیل پیرولیدون (PVP) ، پلی اتیلن (PE) ، پلی‌انهیدرید و پلی اورتواسترها هستند و مواد طبیعی مانند نشاسته، پلی‌پپتیدها، آلبومین، آلژینات سدیم، کیتین، ژلاتین، سلولز و پلی هیدروکسی آلکینوات است. مواد مورد استفاده برای کاربردهای نانوپزشکی باید دارای شرایط زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری باشند. این شرایط ویژه باعث در نظر گرفتن تمهیداتی در فرآوری این نوع نانوذرات می‌گردد که در مقاله مروری دیگری که به‌وسیله‌ی ناگاوارما و همکاران نوشته شده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

پلیمریزاسیون
مهمترین تکنیک‌های پلیمریزاسیون در شکل ۵ و جدول ۲ توضیح داده شده است. دو روش رایج سنتز نانوذرات پلیمریک شامل سنتز با پلیمرهای پیش ساخته شده و پلیمریزاسیون مستقیم از طریق مونومرها است. علاوه‌بر این، از دیگر روش‌های آماده‌سازی نانوذرات پلیمری می‌توان به کشش مکانیکی که کنترل بیشتری بر اندازه و شکل در تولید نانوذرات با بازدهی بالاتر و تولید بیشتر را دارد، اشاره نمود. روش مناسب سنتز نانوذرات پلیمریک بر اساس تعدادی از پارامترها مانند کاربرد (تحویل دارو، روش‌های تصویربرداری و غیره) ، اندازه مورد نیاز، انتخاب مواد (سازگاری زیستی، تجزیه زیستی) ، ویژگی (پایداری، بار سطحی) و مورفولوژی تعیین می‌گردد. سنتز نانوساختارهای پیشرفته کارآمدتر و پیچیده‌تربا استفاده از گزینه‌های متعدد سنتز نانومواد میسر است.

 

کشش مکانیکی
کشش مکانیکی نانوذرات پلیمری، تکنیکی برای ایجاد نانوذره‌های منحصربه‌فرد و غیرکروی است. نانوذرات بیضی‌گون یکی از اشکال اولیه ایجاد شده به‌وسیله‌ی روش کشش مکانیکی بوده است، که در حال حاضر بهبود یافته و توانایی تولید ذرات متنوعتری را دارا است. چمپین و همکاران یک روش ساده با کارایی بالا برای ساختن میکروپارتیکلها و نانوپارتیکل‌های پلیمری در محدوده اندازه مابین ۶۰ نانومتر تا ۳۰ میکرومتر را گزارش نمودند. در این روش، نانوذرات کروی در PVA سوسپانسیون شده و به یک فیلم منتقل می‌شوند که در یک صفحه محوری به صورت یک بعدی و یا دو بعدی کشش داده می‌شوند تا نانوذرات با شکل مورد نظر ایجاد شود. این متد سنتز توانایی تولید آزمایشگاهی ۱۰۸ تا ۱۰۱۲ ذره را دارد. پارامترهایی همچون خصوصیات مواد فیلم و ذرات، استحکام و چسبندگی بین ذرات و فیلم و مکانیزم کشش در تعیین شکل نهایی ذرات سنتز شده با استفاده از این تکنیک نقش موثری را ایفا می‌کنند. فشرده سازی، امکان کنترل مقیاس، فرآیند کشش مکانیکی نانوذرات کروی نقص‌هایی مانند عدم قطعیت در خواص کششی پلیمر مد نظر و عدم انجام فرآیند با دقت بالا را دارا است. موارد موثر در فرآیند سنتز مکانیکی شامل ضخامت فیلم و روش محلولسازی نانوذرات برای کشش هستند. با دستکاری این عوامل می‌توان به مورفولوژی و سایز دقیق نانوذرات دست یافت.

 

چالش‌های نانوذرات
علی‌رغم مزایای استفاده از نانوذرات پلیمری جهت کاربردهای متنوع درمانی مانند توسعه درمان‌های هوشمند یا پزشکی شخصی از محدودیت‌های این روش می‌توان به تعداد کم محصولات مبتنی بر نانوذرات تأیید شده به‌وسیله‌ی (FDA) اشاره نمود. جدول ۳ جزئیات درمان‌های فعلی مبتنی بر نانوپزشکی مورد تایید FDA را نشان می‌دهد. تحقیقات در زمینه نانوپزشکی بسیار گسترده است و نیاز به مطالعات تکمیلی برای درک زمینه‌های پیچیده‌ای مانند سمیت، توزیع زیستی، زیست تخریب پذیری، ارزیابی کلینیکی انسانی و روش‌های مناسب مشخصه‌یابی وجود دارد. چالش‌های موجود در تجزیه و تحلیل‌های تکاملی و عملکرد این نوع نانوذرات، محدودیت‌هایی را در این زمینه نشان می‌دهد که می‌توان این محدودیتها را به چهار دسته متفاوت؛ بیولوژیک، تولید، ایمنی و مالی تقسیم نمود. مقالات متعددی چالش‌ها و محدودیت‌های مرتبط با استفاده از نانوذرات پلیمری را بررسی نمودند. در این مقاله به بررسی تعدادی از این محدودیتها و تلاش‌های انجام شده برای غلبه بر این محدودیتها پرداخته خواهد شد. جدول ۴ ملاحظات ایمنی از منظر دانشگاه‌ها، صنعت و FDA را مطرح می‌کند.

 

 

پایداری
پایداری فرمولاسیون نانوذرات و یکپارچگی ساختاری و ترکیب شیمیایی روی سمیت و توزیع بیولوژیکی نانوذرات در سراسر بدن تأثیر می‌گذارند. لازاری و همکاران برای تشخیص و ارزیابی تجمع نانوذرات در حالت In vivo از تکنیک‌های DLS و اسپکتروفتوفلوئوریمتری استفاده کردند. محققان سطح ذرات را با پوشش‌های مختلف برای تغییرات شیمیایی سطح و در نهایت پایداری نانوذرات پلیمری عملگرا، می‌نمایند. پایداری دارو و رهایش هدفمند آن از چالش‌های اصلی نانومواد مورد استفاده در نانوپزشکی است. رهایش انفجاری مواد بارگذاری شده بر روی نانوذرات اثر منفی بر روی پروسه تحویل دارو دارد، زیرا که رهایش تدریجی داروها یکی از اصول اولیه رهایش هدفمند دارو است. زو و همکاران این پارادایم را با معرفی یک هیدروژل حساس به گرما با رهایش انفجاری دوکسوروبیسین (DOX) هیدروکلراید و رهایش آهسته پکلیتاکسل (PTX) برای درمان ضد تومور گزارش نمودند.

 

توزیع زیستی
توزیع نانوذرات شامل دو چالش مرتبط در زمینه انباشت نانومواد در مکان‌های ناخواسته و تشخیص اشتباه بافت هدف است. سدها و موانع مختلفی که در بدن وجود دارند، امکان ایجاد چنین اشتباهاتی را فراهم می‌کنند. توزیع بیولوژیکی و فعالیت ذرات نهایتا بر روی پروتئین کرونا تأثیر می‌گذارند که در ابتدا با تماس نانومواد با ترکیبات مختلف بیولوژیکی بدن تشکیل می‌شود. پروتئین کرونا بر اساس زمان گردش خون در مقیاس مولکولی تغییر می‌کند و بنابراین شکل‌گیری آن در شرایط In vitro و شرایط In vivo در میان گونه‌های مختلف، متفاوت است.

خواص سدها و موانع مختلف در بدن می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای بر انباشت یا توزیع نانومواد داشته باشد و در نتیجه ممکن است دوز لازم دارو آزاد نشود. باروآ و همکاران به بررسی خواص موانع اصلی بیولوژیکی حاضر در سیستم‌های دفاع در بدن که شامل سد اندوتلیال، سد سلولی، پوست و موانع موکوزی هستند، پرداخته‌اند. محیط بیولوژیک سد خونی مغزی و محوطه تومورهای سرطانی از جمله چالش برانگیزترین بافت‌های هدف برای رهایش هدفمند داروها با استفاده از نانوذرات هستند. برای غلبه بر چالش‌های انتقال دارو در برابر سدهای دفاعی بدن، از لیگاندها و پپتیدهای دارای برهمکنش با گیرنده‌های سطحی سلول به عنوان راهکار استفاده می‌شود.

 

تصفیه از گردش خون
برای حفظ نانوذرات در سیستم گردش خون از تکنیک‌های مهندسی سطح بهره گرفته میشود. معمولا حذف نانوذرات از خون به‌وسیله‌ی سیستم رتیکولودنو تلیال (RES) رخ می‌دهد. ذراتی که PEG به سطح آن‌ها اضافه شده است نیمه‌عمر بالاتری را نسبت به نانوذرات غیرپگیله شده از خود نشان می‌دهند. این امر باعث می‌شود احتمال اینکه ذرات به بافت هدف دسترسی پیدا کرده و به طور موثر درمان را بهبود ببخشند به طور معنی داری افزایش پیدا کند.

 

پلیمرها در تحویل دارو
یکی از مهم‌ترین کاربردهای بیومدیکال نانومواد پلیمری زیست تخریب پذیر، در زمینه تحویل دارو است. نانومواد پلیمری مزایای متعددی دارند، که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: (۱) مدل رهایش کنترل شده از ساختار ماتریس را به یک بخش به‌خصوص بافت از بدن ارائه می‌دهد؛ (۲) مولکول‌های ناپایدار (مانند DNA، RNA و پروتئین‌ها) را پوشش داده و از تخریب آن‌ها جلوگیری می‌کند؛ (۳) مناسب برای مهندسی سطح با لیگاند؛ و (۴) در شرایط In vitro و In vivo پایدار است.

 

نانوذرات پلیمری زیست تخریب‌پذیر جهت رهایش هدفمند
تحویل کنترل شده دارو زمانی اتفاق می‌افتد که داروی مورد نظر از ماتریس پلیمری به روش طراحی شده آزاد شود.طی چندین سال اخیر، پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر با مورفولوژی متنوع مانند نانوفیبرها و نانوذرات، ساخته شده و برای تحویل دارو به‌کار گرفته شدند. در میان نانوساختارهایی که با مورفولوژی‌های مختلف ساخته شده‌اند، نانوذرات مزایای متعددی را جهت تحویل هدفمند دارو نشان داده‌اند. این مزایا عبارتند از: (۱) هدف‌گیری انتخابی، (۲) کنترل آزاد، (۳) حفاظت از مواد مورد نظر جهت تحویل، و (۴) افزایش زمان ماندگاری در گردش خون در بدن، اشاره نمود.

 

سرطان
به منظور بهبود کارآیی و تأثیر دارو بر سلول‌های سرطانی، مطلوب است که عوامل ضد سرطانی به فرم انکپسوله و به صورت کنترل شده به محل تومور تحویل داده شود. برای بهبود عملکرد درمانی داروهای ضد سرطانی، می‌توان از نانوذرات پلیمری استفاده کرد. این نانوذرات پلیمریک نسبت به شیمی درمانی معمولی نقش مؤثرتری در درمان دارند. نانوذرات پلیمری نه تنها سمیت داروهای شیمی درمانی را به بافت‌های طبیعی اطراف تومور کاهش می‌دهند، بلکه می‌توانند باعث بهبود حلالیت داروهای ضد سرطان شوند. به عنوان مثال، چنگ و همکاران نشان دادند که نانوذرات پلیمری سیس پلاتین که به صورت اتصالات عرضی به کربوکسی‌متیل سلولز (CMC) الحاق شده است و در نهایت به فرم (PEG (PLGA-mPEG درآمده است، می‌تواند سیس پلاتین را به شکل کنترل شده آزاد کند و اثربخشی درمان سیس پلاتین را بر روی سلول‌های IGROV-CP نسبت به حالت تزریق داخل وریدی به طور معنی داری افزایش دهد. در یکی دیگر از مطالعاتی که اخیرا به‌وسیله‌ی ژائو و همکاران انجام شده، گزارش شده است که داروی ضد سرطان (DTX) بارگذاری شده بر روی نانوذرات به دلیل ماهیت آزادسازی تحریک‌پذیر توانایی تأثیر بر تومورهای مقاوم به دارو را دارند.

با بررسی پلیمر حساس به D-α-tocopheryl polyethylene glycol succinate-mediated P-glycoprotein,pH cop NPs DTX آن‌ها موفق به بالابردن حلالیت DTX شدند، همچنین رهایش کنترل شده مناسبی از این نانوساختار مشاهده شد. این نانوسامانه باعث افزایش سمیت DTX در محل تومور می‌شود.

بر اساس پتانسیل نشان داده شده در استفاده از نانوذرات پلیمری برای تحویل داروهای ضد سرطان در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی متعدد، شرکت‌های متعددی شروع به تولید داروهای ضد سرطان مبتنی بر نانوذرات پلیمری نمودند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به BIND THERAPEUTICS، Access Pharmaceuticals، Abraxis، و Pharma Pharmaceuticals Cornerstone. BIND THERAPEUTICS Accurins ™، اشاره نمود. محصولات این شرکتها نانوذرات پلیمری حاوی دارو (به عنوان مثال، Docetaxel و یک مهار‌کننده میکروتوبول برای سرطان پروستات) برای رهایش هدفمند به تومور در سه سطح: بافت، سلولی و سطح مولکولی طراحی شده‌اند. با استفاده از نانوذرات زیست تخریب‌پذیر، می‌توان سامانه‌های رهایش چندگانه دارو را طراحی و نرخ رهایش آن‌ها را طبق برنامه‌ریزی قبلی اعمال نمود. این نوع نانوسامانه‌ها میزان اثرات نامطلوب بر بافت‌های غیر هدف را به حداقل می‌رسانند. این نوع نانوسامانه‌ها از نظر کارآیی، تأثیر و پروفایل سمیت به صورت In vivo در سطح پیش کلینیکی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. این نوع نانوسامانه‌ها با غلبه بر محدودیت‌های مرسوم شیمی درمانی نقش بزرگی را به عنوان درمان نسل بعدی در بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی ترسیم می‌کند.

 

اختلالات نوروژنیک
یکی دیگر از موارد استفاده از نانوذرات پلیمری در پزشکی، اختلالات نوروژنیک مانند بیماری آلزیمر (AD) و بیماری پارکینسون (PD) است. درمان اختلالات نوروژنیک با توجه به محدودیت‌های سد خونی مغزی BBB که سیستم عصبی مرکزی را احاطه کرده است، بسیار چالش برانگیز است. برای غلبه بر این چالش نانوذرات حاوی دارو باید توانایی عبور از سد خونی مغزی را داشته باشند. اخیرا ژانگ و همکاران نانوناقل دوگانه رهایش دارو مبتنی بر پلیمر PEG-PLA برای درمان آلزایمر را ساخته‌اند. آن‌ها سطح نانوذرات را با پپتید ۱۲-آمینو اسیدی TGNYKALHPHNG) (TGN) ) و پپتید D-enantiomer) ، QSHYRHISPAQV) (QSH) عملگرا نمودند. این پپتیدها باعث رهایش هدفمند داروی بارگذاری شده در نانوسامانه به صورت تخصصی برای اتصال به ضایعات آلزایمر می‌شوند. این سیستم تحویل دارویی دوگانه می‌تواند سمیت دارو بر بافت‌های سالم را به میزان طبیعی کاهش دهد و به بهبود تشخیص زودهنگام و یا درمان AD کمک کند. یکی دیگر از فرمولاسیون‌های طراحی شده برای درمان PD شامل نانوذرات متشکل از کیتوزان (CSNP) برای تحویل نوروترانسمیتر دوپامین است. مطالعات میکرودیالیز خروجی DA در in vivo نشان داد که تزریق داخل صفاقی DA/CSNPs در موش به صورت معنی‌داری وابسته به دوز است. CSNPs حاوی DA، پلتفرم جالبی برای درمان PD است. اطلاعات اضافی را می‌توان در بررسی‌های اخیر در مورد سیستم‌های رهایش هدفمند بر مبنای فناوری نانو برای درمان اختلالات نوروژنیک یافت.

 

اختلالات قلب و عروق
یکی دیگر از کاربردهای نانوسامانه انتقال دارو برای درمان بیماری‌های قلبی عروقی، مانند آترواسکلروزیس است. چان و همکاران سیستم رهایش دارو برای تحویل سیستماتیک و هدفمند یک عامل anti-proliferative برای درمان عروق آسیب دیده طراحی کردند. سیستم تحویل کنترل شده دارو به صورت هدفمند شده و اختصاصی برای عروق روش مناسبی برای درمان بیماری عروق کرونر ارائه می‌دهد. انتقال و تغییر مکان هیبرید پلیمرهای لیپیدی از طریق لایه ی اندوتلیال آترواسکلروتیک متکی به نفوذپذیری میکرووسکیولیتور است. به منظور اعتبارسنجی مدل و نتایج آزمایشگاهی in vitro، انتقال پروتئین نانوذرات پلیمری در یک مدل خرگوش آئروئوسکلروز در شرایط in‌ vivo مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۶). علاوه‌بر سیستم‌های تحویل داروی فوق، نانوذرات پلیمری می‌توانند برای بیماری‌های دیگر مانند بیماری‌های ویروسی و پوکی استخوان نیز استفاده شوند.

 

میسل‌های پلیمری
میسل‌های پلیمری (PMs NP) به فرم کروی شکل ساخته شده و از واحدهای هیدروفوب و هیدروفیل در محلول‌های آبی تشکیل شده‌اند. در میسل‌های پلیمری، داروهای ضد سرطان هیدروفوب می‌توانند در هسته‌ی هیدروفوب بارگذاری شوند، در حالی که پوسته‌های هیدروفیلی با محلول آبی تعامل دارند. پوسته‌ی هیدرولیکی میسل‌های پلیمری به عنوان یک لایه محافظ عمل می‌کند تا هسته ی هیدروفوب را نسبت به محیط بیولوژیک محافظت کند و جذب پروتئین‌ها را بر روی میسل کاهش ‌دهد. میسل‌های پلیمریک به علت خواص انحصاری گزینه مطلوبی جهت سامانه‌های تحویل دارو هستند. این خواص شامل گستره انتخاب وسیع در بافت‌های متنوع هیدروفوب، اندازه نانومقیاس و افزایش حلالیت و پایدارسازی داروهای ضد سرطان است. تنظیم نسبت مقادیر جرمی واحدهای هیدروفیلیک / هیدروفوبیک و انتخاب واحدهای مختلف هیدروفوبیک می‌تواند خواص فیزیکی و شیمیایی میسل‌های پلیمری را تنظیم کند.

این مزایا میسل‌های پلیمریک را تبدیل به گزینه بسیار مطلوبی جهت درمان بالینی سرطان می‌کند. به عنوان مثال، Genexol®-PM، ۹۶’۱۱۰-۱۱۲‌,NK105، ۱۱۳’۱۱۴ و SP1049C95’115 نمونه‌هایی از داروهای ضد تومور هستند که در آزمایشات بالینی ارزیابی شده‌اند. به عنوان مثال، Genexol-PM فرمولاسیون مبتنی بر میسل پلیمریک برای مولکول mPEG-block-poly (D,L-lactide) (mPEG-PDLLA) است که برای درمان سرطان سینه و سرطان ریه تایید شده است. آزمایشات سمیت بر روی میسل پلیمری Genexol میزان سمیت پایین‌تری حدود دو تا سه برابر کمتر نسبت به Taxol را نشان می‌دهد.

ترکیب فرمول پلیمری طراحی شده PTX، برای درمان سرطان است. PTX به طور موفقیت آمیز با نانوذرات پلیمری به فرم PEG-poly (aspartic acid) [PEG-P (Asp) ] با درصد ۲۳% w/w اصلاح شده با ۴-phenyl-1-butanol و توزیع اندازه ۸۵ نانومتر فرموله شده است. NK105 تا یک روز در دمای اتاق پایدار است، و این باعث می‌شود که گزینه‌ای مناسب برای استفاده در تزریق بالینی باشد.

علاوه‌بر تلاش‌های بالینی و صنعتی، تحقیقات بسیار زیادی در مورد میسل‌های پلیمریک انجام شده است. به عنوان مثال، وو و همکاران نانوناقل متشکل از (۱,۲-diaminocyclohexane) platinum (II) –
(DACHPt/m) برای دو هدف درمانی توآم طراحی نمودند. این نانوسامانه توانایی تشخیص بافت اولیه توموری و نشان دادن شرایط متاستازیک کبدی تأثیر پری آنژیوژنیک را دارا است. DACHPt/m به طور موفقیت آمیز از رشد تومور پس از تزریق داخل وریدی جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از کاربردهای میسل‌های پلیمری، تحویل چندین دارو همزمان با بارگذاری شیمیایی یا فیزیکی داروهای ضد سرطانی کم محلول در آب در هسته‌های هیدروفوب میسلها است. سازوکار تحویل همزمان چند دارو، دارورسانی را ساده نموده و تعاملات دارویی هم‌افزایی را در تومورهای جامد فراهم می‌آورد. به طور ایده‌ال، این مولکول‌ها برای مدت زمان مشخصی در بدن گردش می‌کنند و سپس از طریق اندوسیتوز به سلول‌های سرطانی منتقل شده و متعاقبا رهایش دارو انجام می‌شود.

مکانیزم‌های آزاد‌سازی میسل‌های پلیمریک از راه‌های مختلفی نظیر محرک‌های خارجی یا انتشار وابسته به محیط می‌تواند رخ دهد. می‌توان رهایش را با انتخاب یک اتصال شیمیایی مناسب تنظیم نمود. در صورت تحویل چندین دارو، رهایش را می‌توان به صورت همزمان و یا ترتیبی تنظیم کرد، تا فعالیت‌های سینرژیک بیشتر شوند. نتایج چندین پروژه تحقیقاتی کارآیی میسل‌های پلیمریک بارگذاری شده با چندین دارو را اثبات می‌کند. این نوع میسلها پتانسیل بارگذاری چندین دارو در یک مرحله بدون نیاز به اعمال اصلاحات شیمیایی اضافه را دارا هستند و همین امر گامی امیدوارانه به سوی آینده درمان سرطان محسوب می‌شود. جدول ۵ به طور خلاصه میسل‌های پلیمری و داروهای ضد تومور که برای درمان سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند را نشان می‌دهد.

 

 

نانوذرات پلیمری هوشمند
یکی از رویکردهای جدید در زمینه نانوپزشکی، به خصوص در مورد سیستم‌های رهایش دارو، استفاده از مواد هوشمند نسبت به محرک است. نانوساختارهای مقاوم در برابر محرکها می‌توانند زمان‌های طولانی‌تر در گردش خون باقی بمانند، کارآیی تحویل هدفمند دارو و تحویل برون سلولی بهتری دارند. سازوکار رهایش در نانوذرات پلیمری پیچیده‌تر است چرا که بیومتریالها تغییرات کنفورماسیونی ناشی از تحریک را تجربه می‌کنند. منابع تحریک می‌تواند داخلی و مربوط به واکنش طبیعی بافت بدن (مانند فعالیت هیپوکسی، دما یا فعالیت آنزیمی) ، عامل خارجی (مثلا میدان مغناطیسی یا سونوگرافی) یا ترکیبی از هر دو باشد.

برای ساخت نانوساختارهای مقاوم در برابر محرک، طیف گسترده‌ای از پلیمرهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند که امکان طراحی سیستم‌های پلیمریک متنوعی را در اختیار قرار می‌دهد. با این حال، به دلیل تغییرات کنفورماسیونی در بیومتریالها در پاسخ به محرک‌های محیطی فرم سازوکار رهایش در نانوذرات پلیمری پیچیده‌تربوده و تنها چند نمونه در مدل‌های پیش کلینیکی و in vivo آزمایش شده‌اند. این پیچیدگی‌ها و طراحی چیدمان خاص نانوذرات پلیمریک، چالش‌هایی را برای سنتز در مقیاس نیمه‌صنعتی را برای استفاده بالینی ارائه می‌کنند. علاوه‌بر این، زیست سازگاری کم، تخریب پذیری پایین و سمیت در بعضی موارد باعث کم شدن اقبال سیستم‌های نانوذرات پلیمریک برای اخذ گواهی لازم سازمان غذا و دارو و تاییدیه بالینی می‌شود. به طور خلاصه، سیستم‌های ساده‌تراقبال بلندتری برای گرفتن تأییدیه سازمان غذا و دارو کاربرد بالینی دارند.

 

رهایش دارو به وسیله تحریک با pH
میکرو محیط فیزیکی تومور می‌تواند وضعیت به‌خصوصی (تغییرات در pO2 و pH) را برای غلبه بر مقاومت به توده جامد تومور فراهم نماید. به علت هیپوکسی و فعالیت بالا گلیکولیتیک در مناطق تومور جامد، ترشح قابل توجهی از H+ و لاکتات به محیط خارج سلولی مشاهده می‌شود که باعث ایجاد فضای اضافی اسیدی در محل تومور می‌شود. مطالعات همچنین تایید کردند که شیب pH اسیدی به طور معمول در محیط تومور ایجاد می‌شود که معمولا در بافت طبیعی یافت نمی‌شود. محیط اسیدی تومورها یک راه برای طراحی نانوذرات پلیمری حساس به pH برای رهایش دارو در محل تومور است. این نانوذرات پلیمری حساس به pH شامل مونومرهایی هستند که در pH پایین پروتونه می‌شوند و موجب آزاد شدن دارو بر اساس ناپایداری نانوذرات پلیمری می‌شوند. دوو و همکاران برای غلبه بر چالش‌های مرتبط با درمان تومور سرطانی نانوسامانه‌ای طراحی کردندکه به‌وسیله‌ی سلول‌ها به سرعت جذب می‌شوند زیرا که توانایی تغییر بار از منفی به مثبت در pH خارج سلولی تومور (pH 6.8) را دارند. در نهایت، محیط‌های بسیار اسیدی تومورها باعث می‌شود داروهای شیمی درمانی از حامل‌های دارویی (شکل ۷ (a) ) آزاد شوند. دای و همکاران همان‌طور که در شکل ۷b) نشان داده شده است، میسلی پلیمری حساس به pH ردوکس به صورت همزمان سنتز کردند. این میسل‌های کراس لینک شده پایدار بوده و هیچ نشتی از مواد دارویی را در pH 7 نشان نمی‌دهد. pH پایین باعث آزاد شدن DOX سریعتر از انتشار در pH 7.4 است. مطالعات in vivo در موش‌های ایمپلنت شده با زنوگرافت Bel-7402 درصد مطلوبی از ماندگاری دارو در گردش خون و بهبود کارآیی درمانی کوپلیمر بارگذاری شده با DOX در مقایسه با DOXبه فرم آزاد است. (شکل ۷ (b) ).

 

DNA پلیمر و کمپلکس کوچک RNA
اسیدهای نوکلئیک مانند DNA و siRNA به عنوان یک ابزار امیدوارکننده برای درمان اختلالات ژنتیکی و درمان سرطان توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. با این وجود، برخی از چالش‌ها در استفاده از این روش، از جمله جذب سلولی پایین، تخریب در سرم خون و حذف سریع به‌وسیله‌ی سیستم ادراری و کلیه وجود دارد. جدول ۶ یک مرور کلی از گزارش‌های اخیر در مورد استفاده از نانوذرات مختلف پلیمری برای انتقال اسید‌های نوکلئیکد را نشان می‌دهد.

 

کاربردها
داروها
رویکرد در حال پیشرفت ۵۰ سال اخیر، شامل اتصال کووالانسی دارو به یک داربست پلیمری یا ماکرومولکول جهت تسهیل و بهبود انتقال دارو و غلبه بر موانع فیزیولوژیکی است. پیش داروها نیاز به تحریک شیمیایی یا آنزیمی درون محیط in vivo برای آزاد کردن داروی فعال دارند. در ناقل‌های متصل شده به پیش داروها در داروهای پروتئینی متصل به حامل، یک گروه عاملی که غیر سمی بوده و نقش محافظتی دارد به مولکول دارویی فعال متصل می‌شود تا به بهبود تحرک و اثربخشی دارو کمک کنند. به طور معمول، پس از فعال شدن پیش داروناقل اصلی به سرعت از بدن خارج می‌شود. پلت فرم بکارگیری پیش دارو با بهبود حلالیت در آب، به حداقل رساندن اثرات سمی، افزایش رهایش هدفمند، افزایش جذب سلولی و کاهش اثر انتشار انفجاری که در بسیاری از سیستم‌های تحویل دارو معمول است، باعث بهبود کارآیی و تأثیر درمان می‌شود. راهبرد استفاده از پیش دارو در شکل ۸ (a) نشان داده شده است، همچنین گروه‌های عاملی رایج و مورد استفاده در پیش داروها در شکل ۸ (b) نشان داده شده است.

 

 

تصویربرداری
تصویربرداری مولکولی (MI) یک تکنیک است که در سطح مولکولی تغییرات in vivo را به منظور تشخیص بیماری در مراحل اولیه امکانپذیر می‌کند. با کمک MI، پزشکان می‌توانند درمان شخصی را برای بیمار انجام دهند. عوامل کنتراست نقش مهمی را در فراهم آوردن تجسم درست بافت هدف در تکنیک‌های MI مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) ، تصویربرداری نوری، و توموگرافی رایانه‌ای اشعه ایکس (X-ray CT) بازی می‌کنند. با این حال، اکثر عوامل کنتراست رایج از نظر پایداری، اتصال دقیق به بافت هدف و عدم رهایش آهسته و آزاد شدن به فرم انفجاری در محیط in vivo دارای محدودیتهایی هستند. برای غلبه بر این چالش‌ها، نانوذرات پلیمری برای بهبود ویژگی‌های مواد کنتراست فلورسنت استفاده می‌شوند. نانوذرات پلیمری به علت خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به‌فرد دارای مزایای متعددی هستند، از جمله: (۱) اندازه نانومقیاس برای تسهیل اندوسیتوز و پروب کردن سلول؛ (۲) بارگذاری غلظت بالای دارو؛ (۳) پتانسیل عملگرا شدن جهت ایجاد برهمکنش با انواع مختلف بیو مولکول‌های سیگنالینگ و بافت گیرنده ؛ و (۴) قابلیت درمانی برای انجام هر دو فرآیند تشخیص و درمان هدفمند.

اکثر نانوذرات پلیمری مورد استفاده در MI به صورت کراس لینک کووالانسی و یا انکپسوله شده در ماتریس‌های پلیمری استفاده می‌شوند. در روش‌های کراس لینک کووالانسی، عوامل کنتراست با استفاده از روش‌های معمول از طریق پیوند کووالانسی به بدنه اصلی پلیمر متصل می‌شوند. در مولکول‌های نانوذرات پلیمری که به صورت کراس لینک کووالانسی ساخته می‌شوند محدودیتهایی همچون توزیع غیر همگن و راندمان کم بارگذاری عوامل کنتراست در ساختار پلیمری به چشم می‌خورد. روش انکپسولاسیون، قابلیت بارگذاری حجم بالاو توزیع همگن مواد کنتراست را به‌وسیله‌ی جذب فیزیکی مولکول‌ها در ماتریس پلیمری را از خود نشان می‌دهند. نانوذرات پلیمری جهت بهبود تصویربرداری غیر تهاجمی در زمینه بهبود تشخیص سرطان و درمان موثر آن کمک بسزایی خواهند کرد. در بخش بعد نمونه‌هایی از نانوذرات پلیمری رایج در تکنیک‌های MI مانند MRI، تصویربرداری نوری، CT و توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) معرفی خواهد شد.

 

MRI
انکپسولاسیون فیزیکی عوامل کنتراست در نانوذرات پلی مری روش معمولی در تکنیک MRI است. نانوذرات پلیمری می‌توانند امکان پوشش دادن و پس از آن تحویل T1 و نانوذرات اکسید آهن سوپرپارا مغناطیسی [SPION (T2) ] را فراهم کنند. عوامل کپسوله شده را می‌توان به صورت هوشمند دارای قابلیت اتصال به بافت هدف طراحی نمود. به عنوان مثال، اسید چرب پوشش داده شده با گادولینیوم دی اتیلن تری آمین پنتاستیک اسید (GA-DTPA-FA) فعال شونده با آنزیم به عنوان عامل‌شناساگر برای تشخیص زودهنگام پانکراتیت حاد، ساخته شده است. نتایج حاصل از آزمایش در دو شرایط in vitro و in vivo تصدیق کردند که انتشار NPD‌های اسید چرب پوشش داده شده با Gd-DTPA می‌تواند به طور قابل توجهی سیگنال تصویر‌سازی را بهبود بخشد. مطالعات نشان داده‌اند که کپسوله کردن SPION‌ها با استفاده از پلیمرهای آمفی‌فیلیک به صورت خودآرایی شکل می‌گیرد. سیستم میسل‌های پلیمری می‌تواند یک کاندید خوب برای MRI هدفمند و تحویل دارویی SPION باشد. با این حال، همان طور که قبلا توضیح داده شد، پلیمرهای واکنش‌پذیر به دلیل پیچیدگی‌هایشان گزینه‌های ایده‌الی برای کاربرد بالینی نیستند.

اتصال کراس لینک کووالانسی مواد کنتراست یکی دیگر از روش‌های معمول برای عملگرا نمودن نانوذرات پلیمری است. با استفاده از این پلیمرها، امکان کار با ترکیب‌های مختلف برای افزایش مدت زمان فعالیت نوری، افزایش ماندگاری در گردش خون و کاهش تخریب عامل‌های کنتراست را فراهم می‌سازد. پلیمرهای کووالانسی مبتنی بر GD برای کاربرد‌های MRI از لحاظ پایداری، زیست‌سازگاری و بهبود اثرات تصویربرداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، لیو و همکاران برای تشخیص زودهنگام سرطان، سلول‌های تومور کبدی با استفاده از فاکتور رشد اندوتلیال آنتی وسکولار (PLA-PEG-poly (L-lysine) (PLL) -Gd NP) را هدف قرار دادند. نتایج آزمایشات در هر دو شرایط in vitro و in vivo نشان می‌دهد که نانوذرات پلیمری بارگذاری شده با Gd به طور قابل توجهی تحویل Gd را به سلول‌های توموری کبدی بهبود داده‌اند. در مطالعه دیگری که به‌وسیله‌ی شالویری و همکاران انجام شد، یک سیستم پلیمر یک چند منظوره با قابلیت تحویل همزمان عامل کنتراست نوری و داروهای ضد توموری به بافت هدف ساخته شد و نتایج مطلوبی از این تحقیق به‌دست آمد.

 

تصویربرداری نوری
به تازگی، تصویربرداری نوری، به دلیل ماهیت غیر تهاجمی و پیشرفت ابزارهای تصویربرداری قوی با نور مادون قرمز فلورسانس (NIRF) ، رشد چشمگیری را در زمینه تصویربرداری مولکولی نشان داده است. بکارگیری چند نانو ساختار پلیمری برای پوشش دادن عوامل کنتراست نوری غیر تهاجمی مانند (ICG) و (NIRF) برای تصویربرداری بهینه در بدن انسان گزارش شده است. این نانوذرات قادر به تغییر حالت از خاموش به حالت روشن با بهره‌گیری از تکنیک فوتوترمال تراپی در بافت هدف برای انجام تصویربرداری دقیق هستند. نانوذرات ICG را می‌توان جهت فوتوترمال تراپی با پرتو لیزر NIRF استفاده نمود که عاملی موثر و کارآ برای تشخیص سرطان و درمان است.

در مطالعه دیگری، کیم و همکاران میسل‌های بارگذاری شده با ICG را به عنوان یک روش تصویربرداری غیر تهاجمی را با تزریق داخل وریدی به تومور کلون موش صحرایی CT-26.174 وارد نمودند. انکپسولاسیون ICG به میسل‌های بارگذاری شده با ICG کارآتر بوده، فلورسانس پایدارتری داشته و مدت زمان ماندگاری طولانی تری دارند. همان‌طور که در شکل ۹ (a) نشان داده شده است، نتایج مطالعات In‌ vivo نشان می‌دهد که استفاده از میسل‌های ICG می‌تواند وضوح تصویر تومور را پس از تزریق وریدی افزایش دهد؛ همچنین می‌توان برای تشخیص بالقوه تومور برای پیگیری طولانی مدت استفاده کرد.

یکی دیگر از روش‌های آماده‌سازی نانوذرات برای روش‌های نوری تصویربرداری، اتصال کووالانسی است. به عنوان مثال، رنگ‌های فلورسنت غیر سیتوتوکسیک را می‌توان به صورت کووالانسی با نانوذرات پلیمری برای تصویربرداری نوری مرتبط کرد. علاوه‌بر رنگ‌های طبیعی، مطالعات متعددی وجود دارد که در آن‌ها از نانوذرات پلیمری سنتزی مانند پروپران سولفونات بنزوتیازولیوم (NPBT) و N پروپانوسولفونات بنزواینیدیولیوم (NPBI) و اسکورآین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یانگ و همکاران پلیمرهای فوتولومینانس زیست تخریب‌پذیر آلیفاتیک (BPLPs) را با قابلیت تنظیم در شرایط in vivo بهینه نمودند. این سامانه فلورسانس قابل تشخیص با نشر نوری از آبی به NIR (تا ۷۲۵ نانومتر) که می‌تواند به عنوان عامل غیر‌تهاجمی و Real time عمل کند. شبکه کراس لینک شده BPLPs از مونومرهای زیست سازگار از جمله اسید سیتریک، دیول‌های آلیفاتیک و ۲۰ نوع مختلف اسیدهای آمینه از طریق پلی‌کاندنسیشن سنتز شده است. آزمایشات میزان سمیت سلولی و مطالعات تصویربرداری زیستی نانوذرات BPLP در دو شرایط in vitro و in vivo قابلیت بالای این سامانه در کاربردهای مختلف تحویل دارو و مهندسی بافت و تصویربرداری زیستی را از خود نشان داد.

 

توموگرافی X-Ray
هر دوفرم عملگرا نمودن نانوذرات انکپسولاسیون و کراس لینک کووالانسی در تصویربرداری سی تی به صورتin vivo مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مورد نانوذرات پلیمری می‌توان به mPEG-polylactide کراس لینک شده با poly (iohexol) برای تصویربرداری در شرایط In vivo مورد استفاده قرار گرفت. این نوع نانوذرات پلیمری اتصال بهتر و طولانی‌تری نسبت به عوامل کنتراست معمولی نشان می‌دهند. این ابزار می‌تواند امکان تشخیص تومور برای مدت زمان طولانی‌تری جهت اقدامات درمانی چندگانه در اختیار قرار دهد. به علاوه عوامل کنتراست موثر و کارآیی از طریق پیوند‌های کووالانسی انکپسوله شده برای تصویربرداری CT مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال دورایس و همکاران امولسیون بلاک پلیمر پایدار شده را برای بهبود کارایی عامل کنتراست نوری مورد آزمایش قرار دادند. این نانوسیستم از سه پلیمر هیدرو فوبیک در ترکیب با سورفکتانت‌های مختلف ساخته شد و نتایج نشان می‌دهد که PBD-PEO کاندید مناسبی برای استفاده به عنوان یک عامل کنتراست خون است.

 

PET اسکن
PET ماشین تصویربرداری هسته‌ای است که مقدار کمی از رادیواکتیو را‌شناسایی می‌کند که به اندام‌ها و بافت‌ها وارد می‌شود. این تکنیک به عنوان تکنیک تصویربرداری کاربردی برای فرآیندهای فیزیولوژیکی و یا پاتوفیزیولوژی شناخته شده است. به تازگی، محققان چند عامل کنتراست بر اساس نانوذرات پلیمری معرفی کرده‌اند. انتخاب عامل کنتراست با زمان گردش مورد نیاز تعیین می‌شود. برای اندازه‌گیری یک دوره زمانی طولانی گردش خون نانوذرات پس از تزریق، رادیوایزوتوپ نیمه‌عمر بیشتری لازم است. به عنوان مثال، ۶۴Cu (نیمه عمر ۱۳ ساعت؛ پلیمر ارگانیک؛ chelator: DOTA) ، ۸۹Zr (نیمه عمر: ۷۸٫۴ ساعت؛ NP‌های دکستران) ، (نیمه عمر ۴٫۱ روز؛ Poly (4-vinylphenol) NPs] رایج‌ترین رادیوتراپی‌های موجود در داربست‌های پلیمری هستند.

 

نتیجه‌گیری و چشم‌اندازها
در حال حاضر، انواع نانوذرات پلیمری در مطالعات بالینی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. امکان بهره‌گیری از نانوذرات پلیمری جهت تحویل دارو، تصویربرداری، درمان، و برنامه‌های بهبود کیفیت درمان میسر گشته است.

چندین نانوسامانه زیست تخریب‌پذیر مبتنی بر نانوذرات جهت بهبود و تسهیل درمان و تصویربرداری سرطان، طراحی، سنتز و مورد بررسی قرار گرفتند. این نوع نانوسامانه‌ها با غلبه بر محدودیت‌های مرسوم شیمی درمانی نقش بزرگی را به عنوان نسل بعد درمان در بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی ترسیم می‌کند. میسل‌های پلیمری ابزار جدیدی برای بارگیری داروهای ضد سرطان کم محلول در آب هستند که طول عمر مولکول‌ها را افزایش داده و پروفایل رهاسازی کنترل شده‌ای در In vitro و In vivo. فراهم می‌کنند.

عوامل کنتراست نوری طراحی و سنتز شده بر اساس نانوذرات پلیمری باعث فزایش کنتراست در بسیاری از روش‌های تصویربرداری پزشکی می‌شود. این نوع نانوذرات پلیمری فرصتی برای پایش فعالیت تومور را فراهم می‌کنند.

بهره‌گیری از نانوذرات پلیمری در پزشکی نوین و نانوپزشکی باعث بهبود و تسهیل درمان‌های مرسوم در راستای کمک به انسان‌ها در سطح فردی و جهانی می‌شود. انجام تحقیقات بیشتر بر روی نانوسامانه‌های طراحی شده بر اساس نانوذرات پلیمری در دو سطح پیش کلینیکی و کلینیکی، باعث بهبود چشمگیر در کیفیت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های صعب العلاج می‌گردد.

مترجم : فاطمه مرتضوی مقدم

منبع: NANO.IR

مرجع

 Banik, B. L., Fattahi, P., & Brown, J. L. (2016). Polymeric nanoparticles: The future of nanomedicine. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, 8 (2) , 271–۲۹۹٫ https: //doi.org/10.1002/wnan.1364شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر آب پلی اتیلن , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.
ادامه مطالب

پلیمر ها , پلاستیک ها و رزین ها + انواع+خواص+تاریخچه

پلیمر ها , پلاستیک ها ، و رزین ها + انواع+خواص+تاریخچه
در اثنای جنگ جهانی دوم موادی مثل نایلون پلی اتیلن ، اکریلیک موسوم به پرسپکس به دنیا عرضه شد. نئوپرن را شرکت دوپان در سال ۱۹۳۲ ابداع و به شکل تجارتی ابتدا با نام دوپرن و بعدها نئوپرن عرضه کرد.

شاخه‌های پلیمر
اولین قدم در زمینه صنعت پلاستیک توسط فردی به نام واسپاهیات انجام گرفت وی در تلاش بود ماده‌ای را به جای عاج فیل تهیه کند. وی توانست فرآیند تولید نیترات سلولز را زا سلولز ارائه کند. در دهه ۱۹۷۰ پلیمرهای‌هادی به بازار عرضه شدند که کاربرد بسیاری در صنعت رایانه دارند زیرا مدارها و IC های رایانه‌ها از این مواد تهیه می‌شوند. و در سالهای اخیر مواد هوشمند پلیمری جایگاه تازه‌ای برای خود سنسورها پیدا کردند. پلیمرها را می‌توان از ۷ دیدگاه مختلف طبقه بندی نمود. صنایع ، منبع ، عبور نور ، واکنش حرارتی ، واکنش‌های پلیمریزاسیون ، ساختمان مولکولی و ساختمان کریستالی.از نظر صنایع مادر پلیمرها به چهار گروه صنایع لاستیک ، پلاستیک ، الیاف ، پوششی و چسب تقسیم بندی می‌شوند. اینها صنایع مادر در پلیمرها می‌باشند اما صنایع وابسته به پلیمر هم فراوان هستند مانند صنعت پزشکی در اعضای مصنوعی ، دندان مصنوعی ، پرکننده‌ها ، اورتوپدی از پلیمرها به وفور استفاده می‌شود. پلیمرها از لحاظ منبع به سه گروه اصلی تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پلیمر های طبیعی ، طبیعی اصلاح شده و مصنوعی.رزین

منابع طبیعی رزینها ، حیوانات ، گیاهان و مواد معدنی می‌باشد. این پلیمرها به سادگی شکل پذیر بوده لیکن دوام کمی دارند. رایج عبارتند از روزین ، آسفالت ، تار ، کمربا ، سندروس ، لیگنپین ، لاک شیشه‌ای می‌باشند. رزین‌های طبیعی اصلاح شده شامل سلولز و پروتئین می‌باشد سلولز قسمت اصلی گیاهان بوده و به عنوان ماده اولیه قابل دسترسی برای تولید پلاستیکها می‌باشد کازئین ساخته شده از شیر سرشیر گرفته ، تنها پلاستیک مشتق شده از پروتئین است که در عرصه تجارت نسبتا موفق است.

پلیمر مصنوعی

پلیمر های مصنوعی را می‌توان از طریق واکنشهای پلیمریزاسیون بدست آورد. از مواد پلیمری می‌توان در تهیه پلاستیکها ، چسبها ، رنگها ، ظروف عایق ، مواد پزشکی بهره جست. پلاستیکها به تولید طرحهای جدید در اتومبیلها ، کامیونها ، اتوبوسها ، وسایل نقلیه سریع ، هاورکرافت ، قایقها ، ترنها ، آلات موسیقی ، وسایل خانه ، یراق آلات ساختمانی و سایر کاربردها کمک نموده‌اند در ادمه به بررسی کاربرد چندین پلیمر می‌پردازیم:

پلیمرهای بلوری مایع (LCP)

این پلیمرها بتازگی در بین مواد پلاستیکی ظهور کرده است. این مواد از استحکام ابعادی بسیار خوب ، مقاومت بالا ، مقاومت در مقابل مواد شیمیایی توام با خاصیت سهولت شکل پذیری برخوردار هستند. از این پلیمرها می‌توان به پلی اتیلن با چگالی کم قابل مصرف در ساخت عایق الکتریکی ، وسایل خانگی ، لوله و بطریهای یکبار مصرف ، پلی اتیلن با چگالی بالا قابل مصرف در ظروف زباله‌ها بطری ، انواع مخازن و لوله برای نگهداری و انتقال سیالات ، پلی اتیلن شبکهای ، پلی پروپیلن قابل مصرف در ساخت صندوق ، قطعات کوچک خودرو ، اجزای سواری ، اسکلت صندلی ، اتاقک تلویزیون و… اشاره نمود.

پلیمرهای زیست تخریب پذیر

این پلیمر ها در طی سه دهه اخیر در تحقیقات بنیادی و صنایع شیمیایی و دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. زیست تخریب پذیری به معنای تجزیه شدن پلیمر در دمای بالا طی دوره مشخص می‌باشد که بیشتر پلی استرهای آلیفاتیک استفاده می‌شود. از این پلیمرها در سیستم‌های آزاد سازی دارویی با رهایش کنترل شده یا در اتصالات ، مانند نخ‌های جراحی و ترمیم شکستگی استخوانها و کپسولهای کاشتی استفاده می‌شود.

پلی استایرن

این پلیمر به صورت گسترده‌ای در ساخت پلاتیکها و رزینهایی مانند عایقها و قایقهای فایبر گلاس در تولید لاستیک ، مواد حد واسط رزینهای تعویض یونی و در تولید کوپلیمرهایی مانند ABS و SBR کاربرد دارد. محصولات تولیدی از استایرن در بسته بندی ، عایق الکتریکی – حرارتی ، لوله‌ها ، قطعات اتومبیل ، فنجان و دیگر موادی که در ارتباط با مواد غذایی می‌باشند ، استفاده می‌شود.
لاستیکهای سیلیکون

مخلوط بسیار کانی- آلی هستند که از پلیمریزاسیون انواع سیلابها و سیلوکسانها بدست می‌آیند. با اینکه گرانند ولی مقاومت قابل توجه در برابر گرما به استفاده منحصر از این لاستیکها در مصارف بالا منجر شده است. این ترکیبات اشتغال پذیری نسبتا پایین ، گرانروی کم در درصد بالای رزین ، عدم سمیت ، خواص بالای دی الکتریک ، حل ناپذیری در آب و الکلها و … دارند به دلیل همین خواص ترکیبات سیلیکون به عنوان سیال هیدرولیک و انتقال گرما ، روان کننده و گریس ، دزدگیر برای مصارف برقی ، رزینهای لایه کاری و پوشش و لعاب مقاوم در دمای بالا و الکلها و مواد صیقل کاری قابل استفاده‌اند. بیشترین مصرف اینها در صنایع هوا فضاست.

لاستیک اورتان

این پلیمرها از واکنش برخی پلی گلیکولها با دی ایزوسیاناتهای آلی بدست می‌آیند. مصرف اصلی این نوع پلیمرها تولید اسفنج انعطاف پذیر و الیاف کشسان است. در ساخت مبلمان ، تشک ، عایق – نوسانگیر و … بکار می‌روند. ظهور نخ کشسان اسپندکس از جنش پلی یوره تان به دلیل توان بالای نگهداری این نوع نخ زمینه پوشاک ساپورت را دگرگون کرده است.

استفاده از فناوری نانو برای دیرسوزکردن پلیمرها

یکی از کاربردهای مهم فناوری نانو بهبود خواص مواد پلیمری از نظر آتش‌گیری و بالابردن مقاومت این مواد در برابر آتش است. این مواد عموماً در دماهای بالا ایمن نیستند؛ اما با استفاده از فناوری نانو امکان دیرسوز نمودن آنها وجود دارد. در این مطلب، نظرات مهندس صحرائیان،‌ عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در زمینه استفاده از فناوری نانو در این زمینه آورده شده است:

نانوکامپوزیت‌های دیرسوز

با توجه به این که امروزه حجم وسیعی از کالاهای مصرفی هر جامعه‌ای را پلیمرهایی تشکیل می‌دهند که به‌راحتی می‌سوزند یا گاهی در مقابل شعله فاجعه می‌آفرینند، لزوم تحقیق در خصوص مواد دیرسوز احساس می‌شود. بر همین اساس، در کشورهای صنعتی، تلاش گسترده‌ای برای ساخت موادی با ایمنی بیشتر در برابر شعله آغاز شده است و در این زمینه نتایج مطلوبی هم به دست آمده است.

بر همین اساس و با توجه به تدوین استانداردهای جدید ایمنی، به نظر می‌رسد استانداردهای ساخت مربوط به پلیمر های مورد استفاده در خودروسازی، صنایع الکترونیک،‌ صنایع نظامی و تجهیزات حفاظتی و حتی لوازم خانگی، در حال تغییر به سوی مواد دیرسوز است.

از طرف دیگر مدتی است که نانوکامپوزیت‌های پلیمر – خاک­رس به عنوان موادی با خواص مناسب مثل تأخیر در شعله­وری، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. بنابراین به­نظر می‌رسد که نانوکامپوزیت‌های پلیمر – خاک­رس می‌توانند جایگزین مناسبی برای مواد پلیمری معمولی باشند؛

برای تهیه پلیمر های دیرسوز، علاوه بر رفتار آتش‌گیری، عوامل زیادی باید مورد توجه واقع شوند؛ از جمله اینکه:

از افزودنی‌هایی استفاده شود که قیمت تمام­ شده محصول را خیلی افزایش ندهد. (مواد افزودنی باید ارزان قیمت باشند.)

مواد افزودنی به پلیمرها باید به آسانی با پلیمر فرآیند شود.

مواد افزوده‌شده به پلیمر نباید در خواص کاربردی پلیمر تغییر قابل ملاحظه ایجاد کند.

زباله‌های این مواد نباید مشکلات زیست­ محیطی ایجاد کند.

با توجه به این موارد، خاک­رس از جمله بهترین مواد افزودنی به پلیمرها محسوب می‌شود که می‌تواند آتش‌گیری آنها را به تأخیر بیندازد و سبب ایمنی بیشتر وسایل و لوازم ‌شود. مزیت دیگر خاک‌ رس فراوانی آن است که استفاده از این منبع خدادادی را آسان می‌کند.

ویژگی‌های نانوکامپوزیت‌های پلیمر – خاک­رس

خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلیمر -نایلون۶ که از نظر حجمی فقط حاوی پنج درصد سیلیکات است، بهبود فوق‌العاده­ای را نسبت به نایلون خالص از خود نشان می‌دهد. مقاومت کششی این نانوکامپوزیت ۴۰ درصد بیشتر، مدول کششی آن ۶۸ درصد بیشتر، انعطاف‌پذیری آن ۶۰ درصد بیشتر و مدول انعطاف آن ۱۲۶ درصد بیشتر از پلیمر اصلی است. دمای تغییر شکل گرمایی آن نیز از ۶۵ درجه سانتی­گراد به ۱۵۲ درجه سانتی­گراد افزایش یافته است. در حالیکه در برابر همه این تغییرات مناسب، فقط ۱۰درصد از مقاومت ضربه آن کاسته شده است.

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که میزان آتشگیری در این نانو کامپوزیت پلیمر حدود ۷۰ درصد نسبت به پلیمر خالص کاهش نشان می­دهد و این در حالی است که اغلب خواص کاربردی پلیمر نیز تقویت می­شود. البته کاهش در میزان آتشگیری پلیمرها از قدیم مورد بررسی بوده است. بشر با ترکیب مواد افزودنی به پلیمر میزان آتشگیری آنرا کاهش داد ولی متاسفانه خواص کاربردی پلیمر هم متناسب با آن کاهش می­یافته است. در واقع کاهش در آتشگیری همزمان با بهبود خواص کاربری پلیمرها ویژگی منحصر به فرد فناوری نانو است، خصوصاً اینکه تنها با افزودن ۶ درصد ماده افزودنی به پلیمر تا ۷۰ درصد آتشگیری آن کاهش می­یابد.

برخی نانوکامپوزیت‌های پلیمر – خاک­رس پایداری حرارتی بیشتری از خود نشان می‌دهند که اهمیت ویژه‌ای برای بهبود مقاومت در برابر آتش­گیری دارد. این مواد همچنین نفوذپذیری کمتری در برابر گاز و مقاومت بیشتری در برابر حلال‌ها از خود نشان می‌دهند.

استانداردسازی؛ ابزار قدرت در دست کشورهای پیشروی صنعتی

تطابق با استانداردهای جدید موضوعی است که همواره کشورهای پیشرو بر کشورهای پیرو دیکته کرده‌اند. در کشورهای پیشرو صنعتی،‌ استانداردها همواره رو به بهبود است. در این کشورها براساس جدیدترین نتایج تحقیقات و مطالعات متخصصان، هر چند وقت یکبار، استانداردها دستخوش تغییر می‌شوند و دیگر کشورها ناچار خواهند بود در مراودات تجاری خود با آنها این استانداردها را رعایت کنند و به این ترتیب، مجبور می‌شوند که نتایج تحقیقات آنها را خریداری کنند. مطلب زیر مثالی از این موارد است:

چندی پیش در جراید اعلام شد که بنا بر تصمیم جدید اتحادیه اروپا، هواپیماهایی که مجهز به سیستم جدید ناوبری (مطابق با استاندارد جدید پرواز)‌ نباشند، اجازه پرواز بر فراز آسمان اروپا را ندارند. در آن زمان در کشور ما فقط تعداد معدودی از هواپیماهای مجهز به این سیستم وجود داشت. اخیراً هم اتحادیه مزبور اعلام کرده است که ورود کامیون‌های فاقد استاندارد زیست­محیطی به خاک اروپا ممنوع است. در پی این اعلام، خودروسازان ایرانی به ناچار استانداردهای خود را با شرایط جدید تطبیق دادند.

نتیجه­ گیری

هر چند ممکن است استفاده از برخی فناوری­ها در کشور ما در حال حاضر موضوعیت نداشته و یا اینکه مقرون به صرفه نباشد. ولی اگر جهت­گیری تحقیقات و پژوهش­ها در جهان را مد نظر قرار دهیم متوجه می­شویم که در آینده نزدیک ناگزیر به استفاده از این فناوری­ها خواهیم بود. بنابراین لازم است از فرصت­های موجود برای ایجاد این توانمندی­ها بهره بگیریم تا در زمان مناسب از این پتانسیل­ها استفاده کنیم.

به­عبارت دیگر لازم است مراکز پژوهشی و تحقیقاتی همواره لااقل یک نسل از صنعت جلوتر باشند. در این صورت ضمن امکان هدایت بخش صنعت به سمت و سوی معین، پاسخ به مشکلات صنعت نیز همواره قابل پیش­بینی بوده و در این مراکز در دسترس خواهد بود.

بهبود لومینسانس پلیمرها با استفاده از نانولوله‌های کربنی چنددیواره:

ابزارهای قابل فراوری محلول مبتنی بر ترکیبات آلی برای متحول کردن صنعت روشنایی و فتوولتائیک بسیار نویدبخش می‌باشند. نه تنها هزینه، بلکه مسائل مربوط به پایداری و هزینه چرخه عمر باعث می‌شود تا حرکت از سمت ترکیبات معدنیبه سوی ترکیبات آلی سریع‌تر صورت گیرد. با این حال، کارایی و طول عمر ابزارهای آلی موجود برای بسیاری از کاربردها کافی نمی‌باشند.

یکی از روش‌های بررسی شده برای افزایش طول عمر این ابزارها استفاده از نانولوله‌های کربنی در پلیمرها جهت ایجاد یک کامپوزیت می‌باشد. این کامپوزیت‌های هیبریدی «مواد معدنی درون مواد آلی» عملکردها و ابعاد جدیدی به فیلم‌های پلیمری معمول می‌افزایند.

با این حال معمولاً اضافه کردن نانولوله‌های کربنی با هزینه‌هایی همراه است. مثلاً در مواد نورافشان، حضور نانولوله‌های کربنی موجب کاهش نشر نور از کامپوزیت می‌شود؛ این امر به دلیل کاهش فعالیت حاملان بار در نانولوله‌های کربنی است که عموماً برای نانولوله‌های کربنی چنددیواره طبیعت فلزی دارند. این کاهش فعالیت موجب کاهش بهره نشر نور از این ابزارها می‌شود.

محققان موسسه فناوری پیشرفته در دانشگاه سوری با همکاری محققان چینی و آمریکایی نشان داده‌اند که این اثرکاهندگی یک مشکل غیرقابل اجتناب نیست. در حقیقت آنها ثابت کرده‌اند که با افزودن نانولوله‌های کربنی چنددیواره به یک پلیمر نایلونی، نشر نور توسط آن صد برابر افزایش می‌یابد.

این افزایش نشر نور زمانی اتفاق افتاد که نانولوله‌های کربنی را قبل از مخلوط نمودن با پلیمر در معرض اسید قرار دادند. آنان پیشنهاد می‌کنند که این افزایش فعالیت به دلیل مکنیسم جدید انتقال بار از سطح آسیب‌دیده نانولوله به به محل‌های نشر در پلیمر می‌باشد. علاوه بر این، مطالعات آنها نشان می‌دهد که نانولوله‌های کربنی چنددیواره موجب افزایش پایداری پلیمر در برابر تجزیه ناشی از نور می‌شود.

دکتر سیمون هنلی یکی از محققان اصلی این پژوهش توضیح می‌دهد: «این مطالعات نشان می‌دهد که نانولوله‌های کربنی قابلیت بسیار بالایی برای استفاده در ابزارهای اپتوالکترونیک آینده دارند و امکان استفاده از این ترکیبات را به عنوان جاذب‌های نور در پیل‌های خورشیدی همراه با افزایش استحکام آنها، تقویت می‌کند».

پروفسور راوی سیلوا مدیر موسسه فناوری پیشرفته می‌گوید: «این حقیقت محض که حال ما می‌توانیم یک کامپوزیت هیبریدی آلی-نانولوله قابل پیش‌بینی با ویژگی‌های بهبودیافته داشته باشیم، راه را برای کاربردهای بسیاری هموار می‌کند. بهبود خواص لومینسانس نشانه‌ای از نسل جدیدی از ابزارهای آلی است که قابلیت رسیدن به بازار و تولید انبوه را دارا می‌باشند. ما از این نتایج اولیه بسیار هیجان‌زده هستیم».

پلیمر آنتی باکتریال

یکی از گسترده ترین کاربردهای کامپوزیت نانوسید، استفاده از آن برای ایجاد انواع پلیمر آنتی باکتریال می باشد. پلیمرهایی که آنتی باکتریال ضد قارچ و ضد ویروس هستند و هیچگونه ضرری برای محیط زیست ندارند و برای ترکیب کامپوزیت نانوسید با انواع پلیمر مانندABS ، PET ، PP ، PE و … بهترین راه بکارگیری مستربچ مناسب با پلیمر می باشد که به میزان ۲۰-۱۰رصد با کامپوزیت نانوسید اختلاط میشود . این امر برای بکار گیری مستربچ به همراه گرانولهای خام در دستگاههای اکسترودر یا تزریق برای رسیدن به یک اختلاط کاملا یکنواخت در درصدهای اختلاط ۵/۰-۱/۰ میباشد. پلیمرهای میکس شده دارای کاربردهای مختلف صنعتی و خانگی و بیمارستانی می باشند. از جمله بدنه داخلی یخچال ، ظروف پلاستیکی و …

کاربرد نانوسید
روش اختلاط کامپوزیت نانوسیلور با انواع پلیمر

بهترین روش ایجاد مستربچ و استفاده از آن در دستگاههای اکسترودر می باشد. برای ایجاد مستربچ می توان از خود دستگاههای اکسترودری که دارای گرانول ساز هستند استفاده نمود در غیر اینصورت بایستی سفارش ساخت مستر بچ به مراکز مربوطه داده شود.

نکته ۱: اگر شرایط استفاده از اکسترودر دو مار پیچه وجود داشته باشد نیازی به ساخت مستر بچ نیست و مرحله Mix بصورت Continous ضمن ساخت محصول انجام می گیرد. همچنین اگر اکسترودر یک مار پیچه باشد و نسبت طول به قطر آن بیشتر از ۴۰ باشد نیز می توان Mix را بدون مستربچ انجام داد.

نکته ۲ : در سیستمهای تزریقی نیز با ایجاد گرانولها قبل از استفاده به صورت مستر بچ می توان مواد نانو سید را با پلیمر Mix کرد و اگر این شرایط وجود نداشته باشد باید سیستم Mix به همراه تزریق چند بار تکرار شود.


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه مقالات پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن , وان و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.
ادامه مطالب

۴ عامل خرابی و راهکار رفع ایراد در فرایند قالب‌گیری و مصرف محصولات پلیمری

قالب‌گیری / امروزه صنعت قالبگیری پلیمرها جایگاه مهمی در تولید محصولات پلیمری دارد , از همین رو آموزش و انتشار اطلاعات و تجربیات میتواند کمک شایانی در ارتقاع سطح کیفی محصولات و بهبود مصرف برای کاربران را ایجاد نماید , در مطلب پیش رو چند نکته مهم در فرایند تولید این محصولات از مراجع علمی و فنی معتبر آورده شده, در ادامه بخوانید:

قابل توجه تولید کنندگان محصولات پلیمری به روش قالبگیری

عوامل مختلفی در داخل و خارج از فرآیند قالبگیری ممکن است کیفیت یک قطعه پلاستیکی را تحت تاثیر قرار دهند. با فرض اینکه هیچ مشکلی در طراحی وجود نداشته باشد، شکست قطعه پلاستیکی معمولا در یک یا چند مرحله زیر رخ می‌دهد:

پیش از قالب‌گیری : بارگیری و نگهداری مواد

 

قالب‌گیری : شرایط درون چرخه تولید

 

پس از قالب‌گیری : بارگیری قطعات، تکمیل و مونتاژ قطعات، بسته بندی و حمل و نقل

 

هنگام استفاده : عوامل محیطی یا استفاده نهایی

 

بسته به مرحله و شرایطی که در آن مشکلی رخ بدهد، انواع مختلفی از نقص قطعه وجود دارد:

شکست مکانیکی پلیمر که ناشی از نیروی خارجی اعمال شده مانند تنش، فشرده‌سازی یا ضربه است. اگر برآیند این نیروها از مقدار تنش تسلیم قطعه بیشتر شوند، قطعه تغییر شکل داده، ترک می‌خورد و یا به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شود.(مترجم: با شناخت دقیق موارد مصرف محصول مورد تولید میتوان از شکست مکانیکی جلوگیری کرد.)

 

شکست حرارتی پلیمر هنگامی رخ می دهد که قطعات در معرض دمای شدید قرار می‌گیرند. دمای بالا ممکن است قطعه را دچار پیچش، ذوب یا سوختگی کند. در دمای پایین، پلاستیک شکننده می شود. (مترجم: برخی از تولیدکنندگان در صنعت قالبگیری با هدف افزایش راندمان تولید با تغییرات غیراصولی در ماشین آلات شرایط شکست حرارتی را ناخواسته در محصول نهایی خود خواهند داشت)

 

خرابی شیمیایی پلیمر زمانی اتفاق می‌افتد که مواد شیمیایی سبب تجزیه پلاستیک شوند. درجه حرارت بالا، استرس موجود و یا بار مکانیکی روی قطعه، تاثیر عوامل شیمیایی را افزایش می‌دهد.(مترجم:در کاتالوگ محصولات باید موارد خاص ازجمله حساسیت محصول به مواد خاص در زمان مصرف را مورد توجه بیشتری قرار داد و همچنین مشاوره صحیح در اختیار مشتری نهایی گذاشت)

 

شکست زیست محیطی ناشی از عواملی مانند رطوبت، لایه ازن، اشعه ماوراء بنفش و آلودگی است. این اثرات شامل تغییر رنگ یا تغییرات جزئی ظاهری، ترک خوردگی و تجزیه ساختار پلیمری قطعه می‌شود.(مترجم:با وجود پیشرفت علوم پلیمری در قرن جدید, افزودنی های استاندارد و مناسب برای جلوگیری از انواع شکست زیست محیطی در اختیار تولید کنندگان قرار دارد که با افزودن به پلیمر پایه باعث افزایش دوام در طولانی مدت میشوند)

به همت واحد کنترول کیفیت شرکت پلی اتیلن نوین

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه مقالات پلیمری ) هسنید ?

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر , وان و انواع ظروف پلی اتیلن بر پایه اصول علمی و نظارت های دقیق و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.
ادامه مطالب

فوم پلیمری با قابلیت جذب کربن دی اکسید

فوم پلیمری جاذب دی اکسید کربن : محققان دانشگاه Rice موفق به ایجاد فوم سبک وزن از صفحات دو بعدی بور نیترید شش وجهی شده‌اند که قادر به جذب کربن دی اکسید می‌باشد. نتایج این تحقیقات در مجله ACS Nano به چاپ رسیده است.

محققان با خشک کردن انجمادی صفحات بور نیترید شش وجهی، باعث تبدیل آن به مقیاس بزرگتر شده که در مایعات حل می‌گردد. اما با اضافه کردن کمی از پلی وینیل الکل (PVA) به ترکیب، آن را تبدیل به یک ماده بسیار مستحکم و سودمند می‌کند. فوم جدید بسیار متخلخل است و می‌تواند به عنوان تصفیه کننده هوا و مواد جاذب گاز مورد استفاده قرار گیرد. حتی مقدار بسیار کمی از PVA می‌تواند مفید باشد و باعث ایجاد چسبندگی در اتصالات بین صفحات بورنیترید می‌شود و در عین حال سطح آن به سختی تغییر می کند. در شبیه سازی های مولکولی، فوم ۳۴۰ درصد نسبت به وزن خود می‌تواند کربن دی اکسید را جذب کند. گاز گلخانه‌ای را می‌توان از مواد خارج کرد و مجددا مورد استفاده قرار بگیرد. تست های فشرده نشان داد که فوم از طریق ۲۰۰۰ چرخه نیز سخت تر می شود. هنگامی که فوم با پلیمر PDMS پوشانده شود به عنوان محافظ موثر از لیزرها می‌تواند عمل کند که در زیست پزشکی، الکترونیک و سایر موارد استفاده می شود. در نهایت محققان می‌خواهند کنترل اندازه منافذ مواد را برای کاربردهای خاصی مانند جداسازی روغن از آب بدست آورند.
دانلود کامل مقاله فوم پلیمری با قابلیت جذب کربن دی اکسید: Lightweight-Hexagonal-Boron-Nitride-Foam-for-CO2-Absorption


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات کلیک کنید.
ادامه مطالب

ابداع تصادفی پلاستیک رسانای الکتریسیته + تصویر

پلاستیک های رسانا از اتفاق تا پیشرفت های بعدی…

پیش از شروع دهه‌ی نخست قرن بیست و یکم، پلاستیک‌های رسانا وجود خارجی نداشتند. تا سال ۱۹۷۴، پلاستیک‌ها به‌عنوان عایقی برای محافظت از برق‌کاران در برابر شوک‌های مرگ‌آور استفاده می‌شدند.

قطعا متوجه شده‌اید که سیم‌های برق در پلاستیک پیچیده شده‌اند یا برق‌کاران از دستکش‌ها و ابزارهایی با پوشش پلاستیک استفاده می‌کنند. بدین طریق آن‌ها از برق‌گرفتگی محافظت می‌شوند.پلاستیک با مسدود کردن مسیر جریان الکتریکی از برق‌گرفتگی جلوگیری می‌کند و در واقع عایق‌ خوبی است. تا دهه‌ها دانشمندان چنین فکری در مورد پلاستیک‌ می‌کردند تا اینکه وقوع یک اشتباه در یک آزمایشگاه، آینده الکترونیک را تغییر داد. در ادامه بیشتر بدانید…

در سال ۱۹۷۴، شیمیدان ژاپنی به نام هیدکی شیراکاوا، راه‌های جدید برای ساخت پلاستیک‌ را آزمایش می‌کرد. یکی از افراد آزمایشگاه تصادفا کاتالیست واکنش پلیمرازیسیون را ۱۰۰۰ برابر بیشتر اضافه می‌کند. محصول به‌دست‌آمده، فویلی نقره‌ای و درخشان و در واقع پلاستیک بود؛ اما شبیه فلز به نظر می‌رسید.

شیراکاوا پلاستیک عجیب خود را به شیمیدان همکارش، آلن مک‌دیارمید نشان می‌دهد. سپس فیزیکدانی به نام آلن هیگر هم به آن‌ها ملحق می‌شود. آن‌ها با یکدیگر راهی می‌یابند تا پلاستیک فلز مانند را بهبود دهند که الکتریسیته را عبور دهد. این اتفاق پیش از این رخ نداده بود. آن‌ها جایزه‌ی نوبل شیمی را در سال ۲۰۰۰ از آن خود کردند.

امروزه دانشمندان هزاران مدل از پلاستیک‌های رسانا را ابداع کرده‌اند که کارهای مختلفی از محافظت از برق‌کاران از برق‌گرفتگی تا ساخت پنل‌های خورشیدی ارزان‌تر انجام می‌دهند.

همه‌ی پلاستیک‌ها، از ظرف‌ها گرفته تا موهای مسواک شما از پلیمرها ساخته شده است. پلیمرها زنجیره‌های بلندی از واحدهای شیمیایی تکرار شده هستند. به‌عنوان مثال، پلاستیک شیراکاوا، پلی استیلن، زنجیره‌ای از اتم‌های کربن است؛ اما آنچه پلی‌استیلن را خاص می‌کند، الگوی پیوندهای یگانه و دوگانه است. معمولا پیوندها الکترون‌ها را در مکان خود نگاه می‌دارند؛ اما در این الگو، پیوندهای دوگانه‌ی الکترون‌های خود را به اشتراک می‌گذارند. این اشتراک‌گذاری الکترون باعث می‌شود این پلیمر بتواند الکترون‌ها را در طول زنجیره خود منتقل کند و بدین ترتیب الکتریسیته را عبور دهد. این اتفاق درست مانند انتقال دست به دست یک سطل آب در یک صف است.

پلی استیلن

اما این پدیده به‌تنهایی برای تبدیل یک عایق به یک رسانای الکتریسیته مناسب نیست. در واقع پلی استیلن آن‌قدرها رسانای جریان الکتریکی خوبی نیست؛ چرا که الکترون‌ها در آن خیلی فشرده هستند. برای اینکه این فشردگی را درک کنید، در نظر بگیرید که در همان صف ذکرشده در بالا قرار گرفته‌اید و سطلی در دستان خود دارید. نفر قبلی شما می‌خواهد سطل جدیدی به دست شما بدهد، اما شما نمی‌توانید آن را بگیرید. شما سطل را به نفر بعدی خود نیز نمی‌توانید بدهید؛ زیرا او هم سطلی در دست دارد. تنها کاری که باید اینجا انجام داد، حذف تعدادی از سطل‌ها است. این دقیقا همان کاری است که دانشمندان با پلاستیک کردند. آن‌ها برخی از الکترون‌ها را حذف کردند. وقتی در زنجیره پلی‌استیلن چند حفره وجود دارد، الکترون‌ها به‌راحتی می‌توانند منتقل شوند و پلی‌استیلن صد برابر رساناتر می‌شود.

پلی‌استیلن فقط در ابتدای داستان پلاستیک‌های رسانا اهمیت دارد. اما در ۴۰ سال گذشته، دانشمندان پلیمرهای جدیدی از جمله PEDOT توسعه داده‌اند. این پلیمر برای جلوگیری از شوک‌های الکتریسیته ساکن شناخته شده است. شوک‌های الکتریسیته ساکن می‌توانند برای شما آزاردهنده باشند؛ اما برای وسایل الکترونیکی ظریف، نابودکننده هستند. این بسته‌های کوچک جریان الکتریکی، می‌توانند ترانزیستورهای بدون محافظ را به‌شدت گرم کنند و از بین ببرند.

PEDOT

 

برخی از شرکت‌ها، نمایشگرهای مسطح تلویزیون و فیلم‌های فتوگرافیک را با PEDOT می‌پوشانند. چون PEDOT رسانا است، الکترون‌ها می‌توانند به‌راحتی در آن حرکت کنند و بار خود را پیش از آن‌که آسیبی وارد کند، تخلیه کنند.

یکی از مزیت‌های PEDOT و دیگر پلاستیک‌های رسانای جدید این است که آن‌ها می‌توانند چاپ شوند. پژوهشگران، چاپگرهای جوهرافشان را تغییر داده‌اند تا ترانزیستور و دیگر قطعات الکترونیکی را چاپ کنند. کارخانه‌هایی که در ابعاد بزرگ‌تری کار می‌کنند، می‌توانند پیشرفته‌تر عمل کنند و چیزهایی مانند سلول‌های خورشیدی را در ورقه‌های بزرگ و منعطف بسازند.

سلول‌های خورشیدی معمولا از سیلیکون ساخته می‌شوند؛ بنابراین سنگین و گران هستند. پلاستیک‌ها سبک هستند و تولید آن‌ها ارزان است. اگرچه سلول‌های خورشیدی پلیمر ی نسبت به نوع سیلیکونی کمتر بهینه هستند؛ اما دانشمندان می‌خواهند سلول‌های خورشیدی را روی هر چیزی از پنجره‌ها گرفته تا کوله‌پشتی، قرار دهند.

پلاستیک‌ رسانا به‌تدریج جای وسایل دیگر را خواهند گرفت. دانشمندان در حال کار روی ابداع نمایشگرها و منبع‌های انرژی منعطف هستند. این امر بدین معنا است که شما روزی قادر خواهید بود نمایشگر یا حتی تلفن همراه خود را لوله کنید!

پیش از این، پلاستیک‌ رسانا تنها به‌عنوان یک عبارت ضدونقیض مطرح بود؛ اما اکنون این عبارت، تصادفا و البته با سخت‌کوشی واقعیت یافته است.

منبع: futurism

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

 

 

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب:
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر آب پلیمری , وان شیلات و بشکه مواد شیمیایی , همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.
ادامه مطالب

فیتینگ چیست ؟ کاربردها | ویژگی ها + عکس

فیتینگ یا اتصال یا کانکشن : انواع متفاوتی از فیتینگ ها ( اتصالات ) وجود دارد که برای اهداف گوناگون کاربرد دارند اما همگی در یک مورد مشترک هستند و آن اینکه در مسیر لوله کشی ( piping ) هرگاه بخواهیم خط مستقیم را به هر سمت و سویی تغییر دهیم یکی از انواع فیتینگ ها یا همان اتصالات لازم خواهد شد,پس فیتینگ به انواع اتصالات در سیستم لوله کشی گفته میشود که در هنگام تغییر مسیر ها و یا انشعابگیری مورد استفاده قرار میگیرند اما میتوان به تجهیزات ابزار دقیق و کلیه تجهیزاتی که بر سر راه لوله کشی قرار میگیرند هم به نوعی فیتینگ یا اتصال گفت، از جمله انواع فیتینگ ها , زانویی ها/خم ها، سه راهی ها/انشعاب ها، کاهنده ها/افزاینده های سطح، کوپلینگ ها، اولت ها و غیره میباشند

نمونه یک اتصال انشعابی پلیمری

مواد اولیه فیتینگ یا اتصالات :

مواد اولیه تولید اتصالات آب و سیالات از انواع فلزات و پلیمرها تشکیل میشوند که پر مصرف ترین ها به ترتیب اتصالات برنجی , اتصالات استنلس استیل ,اتصالات چدنی و در دسته پلیمرها : اتصالات پلی اتیلن یا تفلنی و اتصالات کامپوزیت میباشند.

فیتینگ یا اتصالات مخزن ذخیره آب شرب:

یکی از موارد مصرف اتصالات ,برای ایجاد ورودی و خروجی رو مخازن ذخیره آب میباشد که به جهت استفاده فراوان و ارتباط با سلامتی افراد لازم به ذکر است که اتصالات برنجی و اتصالات پلی اتیلن از نظر بهداشتی استانداردهای لازم را دارا و از نظر هزینه هم از اتصالات استیل به مراتب ارزانترند و در این میان اتصالات یا فیتینگ برنجی به دلیل آببندی بهتر در صدر مصرف برای نصب به روی تانکر پلاستیکی که امروزه پرمصرف ترین انواع تانکر ذخیره آب خانگی هستند به کار میروند.

لازم به ذکر است که اتصالات چدنی و استیل برای مخازن فلزی ازجمله تانکر گالوانیزه کاربرد دارند که البته به طور کلی مخازن فلزی بغیر از مخرن استیل برای نگهداری آب شرب پیشنهاد نمیشود.

شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلاستیکی , بشکه , ظروف و وان پلاستیکی و طراح و سازنده ماشین آلات و خط تولید صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

 

 

ادامه مطالب

بخش هایی از مبحث ۱۶ مقررات سازمان نظام مهندسی کشور در رابطه با سیستم مخزن ذخیره آب و نتظیم فشار منازل مسکونی

بخش هایی از مبحث ۱۶ مقررات سازمان نظام مهندسی کشور در رابطه با سیستم مخزن ذخیره آب و نتظیم فشار منازل مسکونی

۱-۶-۴-۱۶ذخیره سازی و تنظیم فشار

۱۶ -۴- ۶- ۱ ذخیره سازی

الف) ذخیره سازی آب در صورت لزوم و با تأیید، به منظورهای زیر صورت می گیرد:

۱) جلوگیری از قطع آب در لول ه کشی توزیع آب مصرفی ساختمان د ر مواقعی که آب ورودی از شبکه شهری به ساختمان به علت تعمیر یا علت های دیگر، قطع شود؛

۲) برای آنکه مقدار حداکثر مصرف آب در ساختمان به شبکه آب شهری منتقل نشود؛
۳) کنترل فشار آب مورد نیاز لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان؛
۴) توزیع آب از بالا به پایین؛
۵) منطقه بندی توزیع آب در ساختمان های بلند؛
۶) به منظور حفاظت از شبکه آب شهری

ب) در ساختمان های مسکونی بیش از ۴ طبقه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب با گنجایش ۱۲ ساعت مصرف، براساس ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در شبانه روز، پیش بینی شود.

پ) محل مخزن آب
۱) مخزن ذخیره آ ب نباید در جایی ساخته یا نصب شود که در معرض نفوذ سیل یا آب زیرزمینی باش د. این مخزن نباید در محلی قرار گیرد که لوله فاضلاب یا آب غیربهداشتی از روی آن عبور کند.
۲) اگر احتمال نفوذ آب زیرزمینی وجود داشته باشد، باید در اطراف تانکر به اندازه کافی فضای باز پیش بینی شود تا بتوان به طور ادواری مخزن را بازدید کرد و مطمئن شد که آب آلوده به داخل آن نفوذ نمی کند.
۳) اگر مخزن ذخیره آب در داخل ساختمان قرار گیرد ، باید طوری نصب شود که داخل آن برای بازرسی و تعمیر قابل دسترسی باشد و مخزن در برابر گرما و سرما حفاظت شو د. برای اتاقی که مخزن ذخیره آب در آن نصب می شود باید تعویض هوا و کف شوی پیش بینی شود.
۴) اگر مخزن ذخیره آب روی بام نصب شود باید برای جلوگیری از یخ زدن یا گرم شدن آن با عایق گرمایی پوشانده شو د. عایق سقف این مخازن و دریچه آدم رو آن باید قابل برداشتن باشد تا بازرسی امکان پذیر گردد.

ت) حفاظت مخزن ذخیره آب
۱) تانکر ذخیره آب باید در برابر اثر آب مقاوم باشد.
۲) اگر مخزن ذخیره آب فولادی است، باید سطوح داخلی و خارجی آن مخزن گالوانیزه باشد.
۳) اگر مخزن ذخیره آب فولادی غیرگالوانیزه یا غیرفولادی باشد، باید سطوح داخلی و خارجی آن با مواد مناسب، که در رنگ، طعم، بو و گوارا بودن آب اثر نگذارد و ایجاد مسمومیت نکند، اندود شود. اندود داخل مخزن نباید مواد سربی داشته باشد.
۴) مخزن ذخیره آب باید دریچه آد م رو داشته باشد تا بازرسی و تعمیر داخلی آن امکان داشته باشد.
۵) دریچه آدم رو مخزن ذخیره آب باید، در زمان بسته بودن، کاملاً هوابند باشد. این دریچه باید دور از دسترس اشخاص غیرمسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آلوده و حشرات و کر م ها کاملاً حفاظت شود.

ث) اتصالات مخزن ذخیره آب
۱) روی لوله ورود آب به مخزن یا تانکر باید یک شیر قطع و وصل و یک شیر کنترل، از نوع شناور و یا نوع دیگر، نصب شود تا از سرریز و اتلاف آب جلوگیری شود.
۲) لبه زیر دهانه لوله ورود آب ب ه مخزن باید دس ت کم ۴۰ میل ی متر از روی دهانه لوله سرریز بالاتر باشد تا فاصله هوایی لازم تأمین شود.
۳) قطر نامی لوله سرریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد. روی لوله سرریز نباید هیچ شیری نصب شود. لوله سرریز مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. انتهای لوله سرریز باید دس ت کم ۱۵۰ میل ی متر بالاتر یا دورتر از ک ف شوی یا هر نقطه تخلیه دیگر باشد. انتهای لوله سرریز نباید قابل اتصال ب ه شلنگ باشد و باید توری مقاوم در برابر خوردگی داشته باش د. لوله سرریز باید در مسیری کشیده شود که احتمال ی خزدن نداشته باشد، یا آنکه با عایق گرمایی در برابر ی خ زدن ح فاظت شو د. لب ه زیر دهانه سرریز باید دست کم ۴۰ میلی متر از حداکثر سطح آب بالاتر باشد.
۴) مخزن ذخیره آب باید لوله هواکش داشته باشد تا فشار داخل مخزن را اَتمسفر یک کن د. قطر نامی لوله هواکش باید دس ت کم برابر قطر نامی لوله ورود آب به مخزن باشد و دهانه انتهای آن توری مقاوم در برابر خوردگی داشته باشد.
۵) مخزن ذخیره آب باید در پایی ن ترین نقطه، لوله تخلیه آب داشته باشد که با باز کردن شیر آن بتوان تمام آب مخزن را تخلیه کر د. لوله تخلیه مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. انتهای لوله تخلیه باید دس ت کم ۱۵۰ میل ی متر بالاتر و دورتر از کف شوی یا هر نقطه تخلیه دیگر باش د. انتهای لوله تخلیه نباید قابل اتصال به شلنگ باشد و باید با توری مقاوم در برابر خوردگی محافظت شو د. لوله تخلیه باید در مسیری کشیده شود که احتمال ی خ زدن نداشته باشد. قطر نامی لوله تخلیه مخزن آب باید دست کم برابر ارقام جدول شماره ( ۱۶ ۵ ) باشد. ) « ث» ( ۴ ۶ ۱
۶) روی لوله ورودی آب به مخزن باید شیر قطع و وصل نصب شو د. اگر حجم مخزن بیش از ۱۰۰۰ لیتر باشد، دهانه خروجی و دهانه ورودی آب باید در دو سمت مخزن و در مقابل هم قرار گیرند تا از راکد ماندن آب جلوگیری شود.
۷) اگر گنجایش مخزن آب ۴۰۰۰ لیتر بیشتر باشد، باید به جای یک مخزن دس تکم دو مخزن به طور مواز ی نصب شود تا هنگام تعمیر یا تمیز کردن یکی از تانکر ها ، آب قطع نشود. در این حالت هر مخزن باید ب هطور جداگانه و مستقل به شیرهای ورودی و خروجی آب، شیر کنترل، شیر تخلیه، لوله سرریز و لوله هواکش مجهز باشد

۴ -۶- ۲ تنظیم فشار آب
الف) برای تأمین یا تنظیم فشار در شبکه لول هکشی توزیع آب مصرفی ساختمان، در موارد لزوم و با تأیید، باید یکی از سیستم های زیر یا ترکیبی از آنها طراحی و نصب شود:
پمپ و تانکر ذخیره مرتفع
پمپ و منبع تحت فشار
سیستم افزایش فشار بدون تانکر
شیر فشارشکن به منظور کاهش فشار
۱) نصب مستقیم پمپ روی لوله انشعاب آب شهر مجاز نیست

ب) پمپ و مخزن ذخیره مرتفع
در مورد محل استقرار، حفاظت، اتصالات ،« ۱۶ ۴ ۶ ۱) ذخیره سازی )» ۱) نکاتی که در
و دی گر الزامات مخازن ذخیره آب مقرر شده است، در مورد مخازن ذخیره مرتفع نیز باید
رعایت شود.

پ) پمپ و مخزن تحت فشار
۱) در این سیستم باید روی مخزن یا تانک آب ، شیر اطمینان مورد تأیید نصب شود.
۲) شیر اطمینان باید طوری انتخاب و تنظیم شود که در فشاری برابر حداکثر فشار کار مجاز مخزن، باز شود و آب را تخلیه کند.
۳) لوله تخلیه شیر اطمینان نباید از جنس قابل انعطاف باشد. تخلیه آب از این لوله باید به طور ثقلی صورت گیرد.
۴) انتهای لوله تخلیه آب شیر اطمینان باید تا نزدیک نقطه تخلیه مناسبی (کف شوی یا یکی از لوازم بهداشتی) ادامه یابد. لوله تخیه نباید مستقیماً به لوله فاضلاب متصل شود.

ت) سیستم افزایش فشار بدون مخزن
۱) انتخاب و تنظیم این سیستم باید ب ه ترتیبی باشد که حداقل فشار مورد نیاز پشت شیرهای برداشت آب، مقرر شده در این مبحث، را به طور خودکار تنظیم کند و روی شیرهای برداشت آب فشاری بیش از آنچه در این مقررات مقرر شده ایجاد ننماید.

ث) کاهش فشار آب
۱) اگر فشار ورودی به لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، یا قسمتی از آن، بیش از ارقامی باشد که در این مبحث از مقرر ات معین شده است، باید شیر فشارشکن، یا هر سیستم مورد تأیید دیگری، به منظور کاهش فشار آب تا میزان مورد نیاز، نصب شود.
۲) روی لوله خروجی از شیر فشارشکن، یا هر سیستم کاهش فشار دیگر، باید شیر اطمینان فشاری نصب شود.

انتشار بکوشش : واحد کنترول کیفیت شرکت پلی اتیلن نوین

خانه

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

 

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب :


تولید پلیمر مورد نیاز صنایع نفت وخودروسازی از سوی محققان کشور


قرارداد فروش ماهانه ۱۱ هزار تن پلی اتیلن با شرکت ایتوچو ژاپن امضا شد


صنعت پتروشیمی | رقابت در هزینه مساله ای کلیدی | به تجویز رییس مجمع جهانی صادرکنندگان گاز (GECF)


صادرات مصنوعات پلیمری و محصولات پتروشیمی ایران به دنیا + جدول


تهیه آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی توسط سازمان محیط زیست


درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلاستیکی , بشکه , ظروف و وان پلاستیکی و طراح و سازنده ماشین آلات و خط تولید صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران/ شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.
ادامه مطالب

تانکر پلاستیکی مناسب جهت ذخیره آب منازل مسکونی | طبق محبث ۱۶ مقررات ملی سازمان نظام مهندسی

روش انتخاب تانکر پلاستیکی مناسب جهت ذخیره آب شرب منازل مسکونی

طبق محبث ۱۶ مقررات ملی سازمان نظام مهندسی کشور تمامی منازل بیش از یک طبقه ملزم به نصب پمپ و تانکر بهداشتی ذخیره آب میباشند و نصب تانکر ذخیره در ورودی آب ساختمان و پیش از محل نصب پمپ اجباریست و با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد؟ پس با نصب سیستم ذخیره و افزایش فشار از هزینه های بیشتر احتمالی جلوگیری نماید.

تانکر پلاستیکی سه جداره پلی اتیلن نوین سالهاست که انتخاب اول خیلیاست 🙂 جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

با توجه به ملاحظات ذکر شده نحوه محاسبه مقدار ذخیره آب شرب مورد نیاز هر ساختمان به ازای هر نفر ۱۵۰ لیتر در روز در نظر گرفته می شود و بهتر است بدانیم منبع ذخیره آب باید نیاز ساکنین را برای نصف روز ذخیره نماید.

لذا برای انتخاب مخزن مناسب، نکات ذیل را در نظر بگیرید:

  1.  برای محاسبه ظرفیت مخزن از رابطه ذیل استفاده کنید:

 ۷۵ (لیتر) * تعداد ساکنین = حجم مخزن (لیتر)

     نکته: در صورت مشخص نبودن تعداد نفرات می توان به ازای هر واحد مسکونی ۳۰۰ لیتر در نظر گرفت.

  1. در صورتیکه در طول، عرض و یا ارتفاع مکان در نظر گرفته شده جهت نصب تانکر محدودیت هایی وجود دارد، نوع مخزن (عمودی یا افقی بودن آن) را بر اساس ابعاد محصول تعیین نمایید. در غیر اینصورت معیار انتخاب منبع ذخیره آب فقط سلیقه خریدار می باشد.

     نکته: مخازن عمودی به دلیل نداشتن پایه، اندکی سبک تر و ارزان تر می باشند.

 نکته مهم کاربردی : در صورت نیاز به نصب تانکر آتشنشانی ,پیشنهاد میشود سیستم اتفاع حریق و تانکر پلاستیکی آتشنشانی و تانکر ذخیره آب را بصورت یکپارچه راه اندازی کنید تا همیشه از پر بودن ذخیره آتشنشانی مطمئن باشید و آب ذخیره هم تازه و حتی قابل شرب باشد (در واقع بخشی از تانکر ذخیره آب برای اتفاع حریق بصورت دائم در تانکر باقی میماند اما همیشه در گردش است…)

  1. در صورتیکه مخزن پلاستیکی نگهداری آب آشامیدنی در معرض نور خورشید می باشد، توصیه می شود که جهت جلوگیری از رشد جلبک از مخازن سه لایه استفاده شود. استفاده از مخازن تک لایه جهت نگهداری آب آشامیدنی در محیط های تاریک و یا مایعات نفتی ، شیمیایی و … بلامانع است.
  2. اتصالات ورودی و خروجی را بر اساس سایز لوله ورودی ( شاه لوله ) و لوله کشی ساختمان در هنگام خرید تانکر پلاستیکی برای فروشنده مشخص نماید (بهتر است برای نصب مناسب و ایجاد آببندی کامل, نصب اتصالات روی تانکر پلاستیکی را برعهده فروشنده تانکر بگذارید)

نکته : اتصالات یا فیتینگ در انواع مختلف نظیر اتصالات برنجی , اتصالات کامپوزیت یا اتصالات پلی اتیلن تولید میشوند ( برای استفاده آب شرب اتصالات برنجی ضد زنگ دوام بیشتری دارند اما برای نگهداری اسیدها و مایعاتی که خورندگی دارند اتصالات پلی اتیلن پیشنهاد میشود).

منبع : واحد کنترول کیفیت پلی اتیلن نوین

خانه

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار شرکت ) هسنید ?

 


درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلاستیکی , بشکه , ظروف و وان پلاستیکی و طراح و سازنده ماشین آلات و خط تولید صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران/ شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…

 

ادامه مطالب

استاندارد فراورده های پلیمری | سازمان ملی استاندارد تعرفه جدید آزمون محصولات پلیمری را اعلام کرد

سازمان ملی استاندارد تعرفه جدید آزمون فراورده های پلیمری اعلام کرد.

جدول زیر :

تعرفه جدید آزمون محصولات پلیمری / سازمان ملی استاندارد / استاندارد ملی ایران برای فراورده های شیمیایی و پلیمر / تعرفه جدید محصولات پلاستیکی

خانه

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

 

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب  :


استفاده از نانوذرات پلاستیک در رادیودرمانیآموزش صنایع پایین دستی پتروشیمی با اعلام آمادگی فرانسوی ها


منسوجات جدید از جنس پلیمر جهت کاهش وزن خودروها


تولید کیسه های پلاستیکی با فناوری نانو جایگزین کیسه های فعلی


نانوپلیمر های هوشمندی که برای شناسایی، ممانعت و درمان بیماری تولید شده اند


تولید زیست پلیمر کیتوسان با وزن مولکولی پایین


تولید پلیمر مورد نیاز صنایع نفت وخودروسازی از سوی محققان کشور


سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس در صنعت پلاستیک به حدود ۵۵ میلیارد دلار رسیده است


قرارداد فروش ماهانه ۱۱ هزار تن پلی اتیلن با شرکت ایتوچو ژاپن امضا شد


لوله و اتصالات پلیمری با تکنولوژی نوین توسط شرکت Performance Pipe جهت کاربرد در دمای بالا


صنعت پتروشیمی | رقابت در هزینه مساله ای کلیدی | به تجویز رییس مجمع جهانی صادرکنندگان گاز (GECF)


صادرات مصنوعات پلیمری و محصولات پتروشیمی ایران به دنیا + جدول


توسعه ساختارهای پلاستیکی منحنی شکل سه بعدی توسط نور


تهیه آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی توسط سازمان محیط زیست


درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولید کننده تانکر پلیمری , بشکه , ظروف و وان پلاستیکی و طراح و سازنده ماشین آلات و خط تولید صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران/ شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

 

ادامه مطالب

دانلود رایگان طرح توجیهی عرقیات و اسانس + فایل pdf

دانلود رایگان طرح توجیهی عرقیات و اسانس

برای دانلود رایگان طرح توجیهی عرقیات و اسانس بصورت فایل pdf  به پایین صفحه مراجعه فرمایید.

لازم بذکر است که عدد های طرح بروز نبوده و باید برای استفاده محاسبات بروز صورت پذیرد.

بد نیست بدانیم :

بطور معمول یک گزارش توجیهی از بخش های مختلف زیر تشکیل یافته است.

بخش اول- مطالعات بازار: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

بخش دوم- توجیه پذیری فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می باشد که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

بخش سوم- تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis می باشد که در آن شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.

نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیری هر طرحی مربوط به مطالعات بازار آن می باشد. هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصولات یا خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده می شود) گوناگونی می باشد که هدف از اجرای آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براین اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهای مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی می باشد.

پیش بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد. بطوریکه با استناد به پیش بینی های انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی صورت می پذیرد. روش های مختلفی برای پیش بینی تقاضا در سالهای آتی وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو عامل زیر می باشد.

 ۱٫     نوع محصول به لحاظ مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای بودن

 ۲٫     آمار و اطلاعات در دسترس

دانلود رایگان طرح توجیهی

 

واحد کنترول کیفیت شرکت پلی اتیلن نوین تقدیم میکند:

لینک دانلود رایگان طرح توجیهی عرقیات و اسانس در قالب فایل پی دی اف رایگان در دسترس شما هموطن عزیز میباشد. برای دانلود روی گزینه آبی رنگ طرح توجیهی مالی , فنی و اقتصادی تولید عرقیات و اسانس گیاهان دارویی کلیک کنید.

 

خانه

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین هسنید ?

برخی اخبار و مقالات مرتبط با مطلب فوق  :

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولید کننده تانکر پلیمر ی , وان و ظروف میان تهی از جنس پلی اتیلن , طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…

ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید
ادامه مطالب