11
نوامبر

لیست ابعاد تانکر های افقی تک لایه مناسب جهت نگهداری انواع مواد شیمیایی اسیدی و مشتقات نفتی شرکت پلی اتیلن نوین

لیست ابعاد تانکر های افقی تک لایه مناسب جهت نگهداری انواع مواد شیمیایی اسیدی و مشتقات نفتی شرکت پلی اتیلن نوین

اشتراک گذاری :